Snyggt och prydligt på uppställningsplatsen igen

Städningen på uppställningsplatsen har gått jättebra. Är det mer att göra så finns fortfarande en container för brännbart avfall vid inkörsgrinden. Den kommer att stå kvar fram till midsommar. En mindre för metallskrot finns i miljöstationen.