Sponsorer

Tack till alla som stöttar

Genom gott stöd från våra sponsorer har vi möjlighet att hålla en hög standard. Våra största sponsorer har stöttat oss i många år nu, men vi välkomnar även nya.

Är du också intresserad av annonsplats i Getterön Marina? För en liten summa syns du med skylt vid bryggan eller grinden samt på webben – tveka då inte att kontakta oss.

Kontakt
Sponsor- och annonsfrågor besvaras av Linda Svensson. Kontaktuppgifter tel. 0340-84980 eller info@getteronmarina.se


Getterön