Sjösättning och upptagning

Upptagningstider

Upptagningstider 2023

Kl. 8.00 – 15.00
Fredag 1 september
Fredag 8 september
Fredag 15 september
Torsdag 21 september
Lördag 23 september
Fredag 29 september
Lördag 7 oktober
Torsdag 12 oktober
Lördag 14 oktober
Fredag 20 oktober
Fredag 27 oktober
Fredag 3 november


Upptagningstider mellan kl. 8.00 – 15.00
Bokningarna kommer att läggas sammanhängande. Klockslagen kan därför regleras efter antalet bokade båtar. Lunchstängt mellan kl 12.00 – 13.00. O.B.S! krantiderna gäller ej när båten transporteras med hydraulvagnen.


Lyftpriser (medlemmar)

 • 0-3 Ton 650 kr
 • 3-10 Ton 770 kr
 • 10-13 Ton 900 kr
 • 13 > Ton 1030 kr

Lyftpriser (ej medlemmar)

 • 0-3 Ton 1230 kr
 • 3-10 Ton 1360 kr
 • 10-13 Ton 1490 kr
 • 13 > ton 1630 kr

På- och avmastning (medlemmar)

 • 0-3 Ton 650 kr
 • 3-10 Ton 770 kr
 • 10-13 Ton 900 kr
 • 13 > Ton 1030 kr

På- och avmastning (ej medlemmar)

 • 0-3 Ton 1230 kr
 • 3-10 Ton 1360 kr
 • 10-13 Ton 1490 kr
 • 13 > ton 1630 kr

Ev. tillägg:

 • för lyft utanför ordinarie tider +540 kr (ej medlem 730 kr)

Alla priser är inkl moms.

Observera vid på- och avmastning.     Båtägaren ansvarar själv för eventuella skador i samband med lyft av mast. Se därför till att lyfttampar är dugliga och att vindmätare, antenner m.m. hålls skyddad under lyftet. På- och avmastning görs efter dagens samtliga båtlyft eller i samråd med kranförare.

Medlem…
…räknas du som har betalt in medlemslån och medlemsavgift och har båtplats i Getterön Marina, och dessutom medlem i antingen Varbergs Segelsällskap VSS eller Varbergs Båtklubb.

Tidsbokning…
…gör du på hamnkontoret tel. 0340-849 80, e-post: info@getteronmarina.se

Betalning:
Sjösättning och upptagning faktureras efter tjänsten är utförd.

OBS! Alla lyft skall anmälas till hamnkontoret i god tid.
Vid sjösättning, se till att båten är klar för transport så framkörning kan ske i god tid före lyft. Minst två personer ska medverka vid båtlyftet.

Båtvagn eller kärra skall vara märkt med namn och telefonnummer.

Transport med hamnens egen traktor
Om du önskar få kört fram eller tillbaka din båt på vagn eller kärra med hamnens egen traktor beställs det samtidigt som bokning av lyft direkt genom hamnkontoret, på tel 0340-849 80.

Pris för denna service är 350 kr för medlemmar och 470 kr för icke medlemmar.

Transport från kran till tvätt eller parkering till kran kostar 150 kr för medlemmar och 190 för icke medlemmar.

Inkörning i skjul kostar 150 kr för medlemmar 190 för icke medlemmar.

Transport med hydraulvagn för båtar som står på vaggor eller stöttor.
För båtar som inte står på vagn finns möjlighet till transport mellan hamn och uppställningsplats. Kontakta hamnkontoret för tjänsten.

Båtlyft som eventuellt ej ska utföras av Getterön Marina

Båtar som står på vagga (ej på stöttor, vagn eller kärra) får anlita följande aktörer:

 • Magnus Andersson, Derome Åkeri, tel 070-378 45 67
 • Norvära Alltjänst, tel 073-510 11 69
 • Nygårds Byggåtervinning HB, tel 070-668 67 60

För båtar som kommer med lastbil m.m. betalas en kajavgift (300:-) Kod för att komma in på kajen finns att köpa i kortautomaten vid hamnkontoret.
En elektromagnet sitter nära tankstationen. Koden från kvittot slås in på terminalen för att öppna kättingen. Kättingen sätts tillbaka när uppdraget är utfört. Kajavgift ska lösas oavsett om kajen är öppen eller inte.
Dessa båtar hanteras på tider då marinan inte har schemalagda lyft och efter egen beställning direkt med aktören. Betalning sker direkt till aktören.

Att tänka på inför sjösättning och upptagning

På spolplattan

Lagen kräver att du spolar av din båt – använd enkelt spolplattan

Tillgång till spolplattan och högtryckstvättar finns dygnet runt. Varsågod att nyttja denna anläggning när du tagit upp din båt, det är dessutom lagkrav på att göra det.

 • Spola av upp till båtens ”vattenlinje”.
 • Se till att båten verkligen är placerad innanför spolplattans kant så sköljvattnet rinner ner i brunnen.
 • Snurra ihop slangarna snyggt efter användning – var rädd om utrustningen så inte du kör över med vagnens däck. Slangvindor kommer att komma på plats inom kort.
 • Skölj i max 15 minuter – medlet i vattnet är dyrt.

Hur fungerar anläggningen?

När spolvattnet runnit ner genom brunnen förs de till ett reningsverk där giftiga kemikalier ”kapslas” in av ett medel som automatiskt tillförts i vattnet som kommer ur högtryckstvätten. Det medlet är mycket dyrt så slösa ej.

Spillvattnets slam samlas upp i en vattengenomsläpplig tygpåse som sedan lämnas till Återvinningscentralen av hamnens personal. Vattnet som renats släpps ut automatiskt. Allt sker i en avancerad process.

Om du undrar något över spolplattan är du välkommen att kontakta styrelsens Anders Dagefors som ansvarar för spolplattan.

På uppställningsplatsen

Masten på under vinterförvaringen

OBS! Skall båten placeras på uppställningsplatsen med masten på, då måste du meddela detta till hamnkontoret senast den 1 september.
Du blr då erbjuden en plats. Båtvagn eller båtvaggan ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda vindar. Vagnen/vaggan ska vara uppallad vid ytterhörnen och kölen skall vara fixerad. Sidostöttorna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stöttor.

Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna. Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira dirken (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt förstaget med många varv, detta kan begränsa att staget kommer i självsvängning. Segelslips dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta skall vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras (krav från Miljö och Hälsovårdsmyndigheten). Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta fall med en båtsmansstol eller mastkranen.

Se också till att försäkringen täcker eventuella skador som kan hänföras till vinterförvarad båt med masten på

Rengöring av båtar

Båten ska spolas ren på spolplattan. Om rengöring eller slipning sker på uppställningsplatsen. Då skall detta arrangeras så att inget miljögift når markytan. Exempelvis kan båten vara helt inplastad och slipas eller blästras med suganordning. Skrapas båten ren skall marken vara täkt med en matta.

Båtar som ligger kvar i hamnen under vintern

Ett fåtal platser finns för båtar som kan ligga kvar i hamnen under vintern. Dessa platser är begränsade till servicebryggan. Kontrollera med hamnkontoret

Båtar som inte är upptagna före den 15 november faktureras med 1000 kronor och efter den 1 december med ytterligare 5000 kronor. Där till kommer kostnad för eventuell upptagning.

Båtar som ligger kvar i hamnen under vinter orsakar onödigt slitage på bryggan.