Sjösättning och upptagning

Lyftpriser (medlemmar)

 • 0-3 Ton 600 kr
 • 3-10 Ton 720 kr
 • 10-13 Ton 840 kr

Lyftpriser (ej medlemmar)

 • 0-3 Ton 1100 kr
 • 3-10 Ton 1220 kr
 • 10-13 Ton 1340 kr

Ev. tillägg:

 • för lyft utanför ordinarie tider +500 kr (ej medlem 650 kr)
 • på- och avmastning +500 kr (ej medlem 650 kr) (görs endast före eller efter ordinarie båtlyft).

Alla priser är inkl moms.

Observera vid på- och avmastning.     Båtägaren ansvarar själv för eventuella skador i samband med lyft av mast. Se därför till att lyfttampar är dugliga och att vindmätare, antenner m.m. hålls skyddad under lyftet. På- och avmastning görs efter dagens samtliga båtlyft eller i samråd med kranförare.

Medlem…
…räknas du som har betalt in medlemslån och medlemsavgift och har båtplats i Getterön Marina, och dessutom medlem i antingen Varbergs Segelsällskap VSS eller Varbergs Båtklubb.

Tidsbokning…
…gör du på hamnkontoret tel. 0340-849 80, e-post: info@getteronmarina.se

Betalning:
Under kontorstid görs betalning (endast med kort) direkt i hamnkontoret. Övrig tid sker fakturering.

Upptagningstider 2020

Första upptagningsdagen är fredagen den 4 september och upptagningarna avslutas fredagen den 13 november.

Fredagar

 • 4 september kl. 8.00 – 15.00
 • 11 september kl. 8.00 – 15.00
 • 25 september kl. 8.00 – 15.00
 • 2 oktober kl. 8.00 – 15.00
 • 9 oktober kl. 8.00 – 15.00
 • 16 oktober kl. 8.00 – 15.00
 • 30 oktober kl. 8.00 – 15.00
 • 13 november kl. 8.00 – 15.00

Lördagar

 • 3 oktober kl. 8.00 – 15.00
 • 10 oktober kl. 8.00 – 15.00

Bokningarna kommer att läggas sammanhängande. Klockslagen kan därför regleras efter antalet bokade båtar. Lunchstängt mellan kl 12.00 – 13.00.

OBS! Alla lyft skall anmälas till hamnkontoret i god tid.
Vid sjösättning, se till att båten är klar för transport så framkörning kan ske i god tid före lyft. Minst två personer ska medverka vid båtlyftet.

Båtvagn eller kärra skall vara märkt med namn och telefonnummer.

Båtar som står på vagga eller stöttor (ej på vagn eller kärra) får anlita följande aktörer:

 • Eliassons Båtvarv, tel 0340-168 05
 • Magnus Andersson, Derome Åkeri, tel 070-378 45 67
 • Norvära Alltjänst, tel 073-510 11 69
 • Nygårds Byggåtervinning HB, tel 070-668 67 60

Dessa båtar hanteras på övriga tider och efter egen beställning direkt med aktören, men alla lyft ska anmälas till hamnkontoret i förväg. Betalning sker direkt till aktören.

Båtlyft med extern kran/lastbil för icke medlemmar
Meddela alltid hamnkotoret före lyft. Nyttjandet av servicekajen kostar 500:-, vilket betalas direkt till hamnkontoret

Transport med hamnens egen traktor
Om du önskar få kört fram eller tillbaka din båt på vagn eller kärra med hamnens egen traktor beställs det samtidigt som bokning av lyft direkt genom hamnkontoret, på tel 0340-849 80.

Pris för denna service är 300 kr för medlemmar och 395 kr för icke medlemmar.

Transport från kran till tvätt eller parkering till kran kostar 140 kr för medlemmar och 170 för icke medlemmar.

Inputtning i skjul kostar 140 kr för medlemmar 170 för icke medlemmar.

Att tänka på inför sjösättning och upptagning

Masten på under vinterförvaringen

OBS! Skall båten placeras på uppställningsplatsen med masten på, då måste du meddela detta till hamnkontoret senast den 1 september.
Du blr då erbjuden en plats. Båtvagn eller båtvaggan ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda vindar. Vagnen/vaggan ska vara uppallad vid ytterhörnen och kölen skall vara fixerad. Sidostöttorna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stöttor.

Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna. Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira dirken (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt förstaget med många varv, detta kan begränsa att staget kommer i självsvängning. Segelslips dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta skall vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras (krav från Miljö och Hälsovårdsmyndigheten). Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta fall med en båtsmansstol eller mastkranen.

Se också till att försäkringen täcker eventuella skador som kan hänföras till vinterförvarad båt med masten på

Lagen kräver att du spolar av din båt – använd enkelt spolplattan

Tillgång till spolplattan och högtryckstvättar finns dygnet runt. Varsågod att nyttja denna anläggning när du tagit upp din båt, det är dessutom lagkrav på att göra det.

 • Spola av upp till båtens ”vattenlinje”.
 • Se till att båten verkligen är placerad innanför spolplattans kant så sköljvattnet rinner ner i brunnen.
 • Snurra ihop slangarna snyggt efter användning – var rädd om utrustningen så inte du kör över med vagnens däck. Slangvindor kommer att komma på plats inom kort.
 • Skölj i max 15 minuter – medlet i vattnet är dyrt.

Hur fungerar anläggningen?

När spolvattnet runnit ner genom brunnen förs de till ett reningsverk där giftiga kemikalier ”kapslas” in av ett medel som automatiskt tillförts i vattnet som kommer ur högtryckstvätten. Det medlet är mycket dyrt så slösa ej.

Spillvattnets slam samlas upp i en vattengenomsläpplig tygpåse som sedan lämnas till Återvinningscentralen av hamnens personal. Vattnet som renats släpps ut automatiskt. Allt sker i en avancerad process.

Om du undrar något över spolplattan är du välkommen att kontakta styrelsens Gösta Borgäng som ansvarar för spolplattan.