Tillträdesförbud på känsliga platser på Balgö fram till den 31 juli

Balgö är en naturskön betespräglad ö i Balgöfjorden. Reservatet omfattar även ett flertal utanförliggande öar och skär. På grund av känsligt fågelliv råder tillträdesförbud i delar av reservatet under tiden 1 april till 31 juli. På Balgö finns även den sällsynta strandpaddan. Balgö är ju ett populärt ställe för många båtägare.

Här kan du läsa om Balgö

Blå Flagg på Getterön Marina

Vi har alla ett ansvar för miljön
På Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för att få den internationella certifieringen Blå Flagg. Det gäller att ha en väl fungerade hamnmiljö, säkerhet och service, som spolplatta, miljöstation för farligt avfall, utrustning för ev. miljöfarligt utsläpp i vattnet, räddningsutrustning och brandsläckare på samtliga bryggor, toa-tömning m.m.
Getterön Marina är en av de 14 hamnar i Sverige som är certifierad med Blå Flagg.

Läs mer om Blå Flagg

Läs mer om kraven på dig som båtägare