Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöten den 20 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom drygt 50 medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomi är stark men det finns en reservation för stora kommande investeringar. Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.

Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Kurt Edin, Johan Wigelius, Georg Nilsson och Jonas Lundström omvaldes.
Hasse Thomsson presenterade styrelsens förslag att installera solceller på hamnkontorets tak. Detta för minska befarade kommande höga elkostnader. Investeringen ligger på c:a 500 000 kronor. Bidrag för investeringen är sökt. Mötet godkände styrelsens förslag.


Under övriga frågor informerade Johan Wigelius om att Anders Dagefors kommer att gå i pension i maj nästa år och att tjänsten i god tid behöver ersättas. HP Hylander informerade om Varbergs Segelsällskaps SM tävlingar för 505:or, som kommer at genomföras på vattnet utanför Getterön den 4 – 6 augusti. En fråga kom om föreningens digitala parkeringstillstånd för medlemsparkering, vilket Linda Svensson redogjorde för.
Avslutningsvis avtackades Per-Åken Lundin för ett förtjänstfullt arbete, då som både styrelseledamot och anställd i föreningen under många år.

Kvällen avslutades med kaffe/te, en fralla och lite prat.

Ett 60-tal uppblåsbara västar kollades….

”Det är viktigt att du har kontroll så du kan lita på din väst” Dessa ord kom från Ove Thorin som tillsammans med Gunilla Thorin, Tommy Källberg och Tomas Wahlberg som under fyra timmar kontrollerade ett 60-tal västar för Getterön Marinas medlemmar. Visst fanns det ett behov av kontroll. De flesta västarna behövde på något sätt åtgärdas. Vanliga fel är utgången datum på bobinen (utlösningsmekanismen), avsaknad av grenband, låsanordning av patronen och även patroner som skruvat ut sig.
Ove visade också hur man enkelt själv kan kontrollera sin väst. Då genom att väga gaspatronen, kolla datum på bobinen och testa att västen inte läcker. Ett arbete som bara tar några minuter.

Att kontrollera västen är en billig livförsäkring. Ove, Gunilla, Tomas och Tommy som är aktiva i Svenska Kryssarklubbens västkustkrets tekniska kommitté, har sedan 2016 kontrollerat flera tusen västar. Vad som är allvarligt är att de flesta västarna på något sätt behövts åtgärdas.

Elsäkerhet och galvanisk korrosion

Under en timma informerade Tommy Källberg om elsäkerheten ombord. Hur viktigt det är med en elutrustning som klarar den marina miljön. Tommy gav bland annat åhörarna kunskap om hur landströmmens jord kan överföras till båtens vattenberörda metalldelar, vilket medför mer eller mindre av elektrolytisk och galvanisk korrosion. Det är därför viktigt att landström installeras på ett sådant sätt att säkerheten bibehålls samtidigt som korrosionsproblemen minimeras.

Hamnplats i Varberg från 2410 kr per år

Hamnen, som har utnämnts som en av Sveriges säkraste, har Blå Flagg och har högsta rankingen från Gästhamnsguiden.
Utöver hamnplatsavgift tillkommer medlemsavgift och ett medlemslån.

Det är vår förhoppning att alla skall trivas på Getterön Marina.
Intill hamnen finns fina badplatser med klippor och sand. Här finns också restaurang och gångavstånd till livsmedelsbutik.
Någon kilometer från hamnen ligger västkustens förnämsta fågelreservat.
Under sommaren går turbåtar till innerhamnen och Varbergs centrum. Här finns Varbergs fästning, cityhandel, kultur och nöjen, samt rikligt med restauranger och caféer.

Avgifter ser du här
Intresseanmälan