Vanliga frågor för medlemmar

Varför ska jag betala både medlemsavgift och båtplatsavgift när jag har min båt på Getterön Marina? 
Medlemsavgiften är en del av den årliga avgiften den som har båtplats måste betala till föreningen och ska tillsammans med båtplatsavgiften täcka de kostnader föreningen har för att driva hamnen. Tillsammans är ska de täcka kostnaden som Getterön Marina har för båtplatsen.

Varför måste jag betala två medlemsavgifter när jag har två båtplatser på Getterön?
Medlemsavgiften är en del av den årliga avgiften den som har båtplats måste betala till föreningen och täcker tillsammans båtplatsavgiften föreningens kostnader. Således en båtplats – en medlemsavgift, två båtplatser – två medlemsavgifter. Se även frågeställningen ovan.

Varför måste jag vara medlem i både Getterön Marina och endera av klubbarna VBK eller VSS för att få ha båtplats i hamnen på Getterön? 
Hamnverksamheten startades av moderklubbarna Varbergs Båtsällskap och Varbergs Segelsällskap i.o.m. byggnationen av hamnen på Getterön. Då bildades föreningen Varbergs Småbåtshamn för att administrera hamnens drift av platser på Getterön och vid kajerna i den kommunala innerhamnen. Den omvandlades senare till Getteröns Småbåtshamn när innerhamnen valde att lämna föreningen och gå över till Varbergs Kommun. Getteröns Småbåtshamn bytte senare namn till Getterön Marina. Hamnen på Getterön byggdes således en gång av de bägge klubbarna. När hamndelen separerades från klubbarna avtalades att klubbarna avstod från ekonomisk ersättning för de insatser som gjorts men med kravet att den som ska ha båtplats på Getterön måste vara medlem i minst en av föreningarna.

Varför betalar den som inte har båtplats på Getterön mer för de tjänster Getterön Marina tillhandahåller? 
Den som har båtplats i Getterön Marina betalar medlems- och båtplatsavgift för att täcka kostnader föreningen har för arrende, drift och underhåll. Den som inte har båtplats på Getterön får, med sina något högre avgifter, betala sin del av Getterön Marinas kostnader för arrende och underhåll. Slitage på servicekaj och slip, kran och mastkran, drivmedelshantering, maskinpark, spolplatta, uppställnings- och mastplats mm samt administration.