Blå Flagg

Blå Flagg är en internationell miljömärkning som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och som finns på över 4000 stränder och hamnar i 49 länder runt om i världen. Varje hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information.

Vi månar om natur och miljö

I Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för Blå Flagg. Det är allt ifrån att ha en väl fungerande miljöstation för det avfall som uppstår i samband med att vi vistas i hamnen till att verka för en god information till medlemmar och gäster.

I vårt fall finns innebär det att vi informerar om den fantastiska närmiljö vi har. Bland annat om Getteröns Naturreservat och om hur Allemansrätten fungerar. Därför finns det på våra anslagstavlor viktig och dessutom mycket läsvärd information från Länsstyrelsen i Halland och Naturvårdsverket.

Blå Flagg – läs mer om organisationen