Användning av el på uppställningsplatsen

Inkoppling av el får ej förekomma under tid när båtägaren ej är närvarande.

Kostnaden för förbrukad el ingår i hyresavgiften för uppställningsplatserna och delas lika för alla. Uttag av el får göras i samband med sjösättning/upptagning och avser el för handverktyg och dylikt. Det är inte tillåtet att koppla in anordningar för värme och liknande och inkoppling av el får ej förekomma under tid när båtägaren ej är närvarande. Vid inspektioner kommer urkoppling att ske omgående! Om detta upprepas kommer schablonbelopp fastställt av styrelsen debiteras samt avtalet kan komma att sägas upp och platsen tilldelas annan båtägare nästkommande säsong.

Om inkoppling önskas enbart för laddning av batterier kan detta tillåtas under ex. ett dygn. Förutsättning är att meddelande om inkopplingstider och anslutning till laddare meddelas tydligt vid kabelanslutningen.

Avtal om tillstånd för inkoppling av el under tid då ingen befinner sig i båten eller på uppställningsplatsen kan tecknas. Ansök vid hamnkontoret. Här vid gäller installation av mätare samt kostnadsreglering.