Medlemsinfo

Medlem i föreningen Getterön Marina är de båtägare som har ordinarie bryggplats i hamnen och därmed betalar årsavgift. Alla medlemmar måste, enligt stadgarna, vara medlem i någon av klubbarna VBK (Varbergs Båtklubb) eller VSS (Varbergs Seglarsällskap).

Idag finns 550 båtplatser och antalet medlemmar är cirka 450.

Föreningen Getterön Marina har antagna stadgar och en ideellt arbetande styrelse som leder verksamheten mellan de allmänna möten som utlyses vår och höst. Föreningen arrenderar disponerad mark av Varbergs kommun. Servicehuset och all övrig utrustning är föreningens egendom.

Under våren 2015 beslöt styrelsen att ändra föreningens profilnamn till Getterön Marina, vilket successivt kommer att innebära namnändring även på föreningen till samma namn.

Linda Svensson (Administratör/Ekonom), Anders Dagefors (Vaktmästare) och jobbar på Getterön Marina