Medlemstidning, Hamnaktuellt

Hamnaktuellt är Getterön Marinas medlemsblad, vilket publiceras minst två nummer per år och fungerar även som kallelse till höst- och årsmöte.