Ny på jobbet

När Anders Dagefors gick i pension den första juni, tog Fredrik Börjesson över. Fredrik har tidigare jobbat som både snickare och glasmästare och de senare åren också drivit eget företag inom byggbranschen. Fredrik har också en passion för båtlivet som både motorbåtsägare och seglare.
Nu har han tagit över rollen som vaktmästare på Getterön Mariana. Fredrik började sin tjänst redan den 1 april, då för att få en mjuk övergång till det nya jobbet.


Vi hälsar Fredrik välkommen och hoppas han ska trivas tillsammans med oss , samtidigt som vi tackar Anders för ett hedersamt arbete han gjort för hamnen sedan mars 2019.

Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöte den 18 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom ett 60-tal medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomin är stark trots att det genomförts stora investeringar som exempelvis nya elstolpar.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.

Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Martin Henningsson, Martin Corin och Hasse Thomasson omvaldes, samt nyval av Peter Hagberg, som kommer att ersätta avgående Anders Dagefors.

Under punkten ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut presenterades styrelsens förslag att elavgiften för medlemmar ska var 2 kronor per Kwh över ordinarie avgift. Med detta beräknar man att elanvändarna kommer att ha betalat el-investeringen på 10 år.

Under övriga frågor:
-Information om elprojektet med nya elstoplar.
-Efter krav från Transportstyrelsen informerades det om hamnens plan för avfallshantering som ska ske i samråd med hamnanvändarna.
-En allmän information om NM och VM för 505 den 1-10 augusti där en del av hamnens parkeringsplats kommer att användas för tävlingar. Hamnens båtägare kommer då att få en tillfällig möjlighet att parkera på ett begränsat område på den offentliga parkeringsplatsen.

Mötet avslutades med ett tack till Anders Dagefors som lämnar styrelsen och som även kommer att lämna sitt jobb som vaktmästare i hamnen den 31 maj. Vaktmästartjänsten ersätts av Fredrik Börjesson, som började sin tjänstgöring i hamnen den 1 april.