Bryggan på Skrivareklippan

Nu är Skrivareklippan redo för att ta emot besökare igen. Bryggan är klar och bojarna är på plats.

Visste du det här om Skrivareklippan?


Skrivareklippan fick sitt namn efter Peder Skrivare som var borgmästare i Varberg under 1500-talets andra hälft.
År 1753 överlämnades ön genom kungligt brev till Varberg som fick tillstånd att anlägga en lotsinrättning på ön.
År 1798 sökte lantmätaren Georg Marin hos Kungl. Majt. att få anlägga ett saltverk på ön. Den 11 sep samma år fick han tillståndet men däremot fick han inte hindra lotsarna för att nyttja klippan. Till öns historia hör vidare en sjömansgrav. En med fartyg hitkommen kolerasjuk sjöman ligger begravd där. Veterligen då det enda kolerafallet som funnits i Varberg.
Vid angöringsplatsen ”soffan”, på öns nordliga del, har en resande vetenskapsman (omkring 1878) inhuggit ett vattenståndsmärke till ledning för framtida hydrografiska undersökningar


Fyrstyrelsen tog över ön 1870. År 1871 tillverkades Skrivareklippans fyr på Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Fyren försenades på grund av napoleonkriget då lanternorna var beställda i Frankrike. Fram till 1930 tjänstgjorde Skrivareklippan som bemannad fyrplats.


Mäthuset med insegligsfyr (där bryggan ligger) byggdes på nordöstra udden 1887.
Åt Läsögapet fanns en båtuppdragningsplats som använts av Kustupplysningen
År 1937 hyrde kanotklubben Bris byggnaderna av lotsverket som senare köptes av föreningen för 8000 kronor.
Idag ägs ön av Statens Fastighetsverk och fastigheterna av kanotklubben BRIS.
.

Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöten den 21 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom drygt 50 medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomi är stark men det finns en reservation för stora kommande investeringar. Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.


Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Hasse Thomasson, Martin Henningsson, Martin Corin och Anders Dagefors omvaldes.
Med tanke på skenande elkostnader presenterade styrelsen ett förkortat elavtal som gäller under perioden 1 maj till 31 augusti. Vill man bruka permanent el utanför perioden kommer strömmätare att krävas. Styrelsen informerade också att man utreder möjligheten att i framtiden installera individuella elmätare.
Kostanden för vinter plats i hamnen föreslogs att vara 5000 kronor. Mötet godkände styrelsens båda förslag.
Under övriga frågor informerades om utförda reparationer, den nya kranen och dess ekonomi, en eventuellt kommande installation av solceller, den nya webbkameran samt båtsamverkan (samverkan mot båtbrott).
Avslutningsvis gjorde Getterön Marinas nyanställde ekonom/administratör Linda Svensson en presentation om sitt arbete och om sig själv.

Kvällen avslutades med kaffe/te och en fralla.

Båtsamverkan mot båtbrott på Getterön Marina

Larmtjänst har tillsammans med Polisen och försäkringsbolagen tagit fram material, Samverkan mot båtbrott, som beskriver hur man ska jobba för att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott.

Båtkort
För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm eller om din båt blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt. Fyll i dina samlade uppgifter och förvara detta dokument på din telefon, i en molntjänst eller liknande.
Ladda ner båtkort här

Säkrare och tryggare hamn
För att göra Getterön Marina ännu säkrare innebär det att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Läs mer här

Använd appen från CoBoats
I CoBoats kan användarna enkelt, säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper.
Ladda ner CoBoats här

Hamnplats i Varberg från 2340 kr per år

Det är vår förhoppning att alla skall trivas på Getterön Marina.
Intill hamnen finns fina badplatser med klippor och sand. Här finns också restaurang och gångavstånd till livsmedelsbutik.
Någon kilometer från hamnen ligger västkustens förnämsta fågelreservat.
Under sommaren går turbåtar till innerhamnen och Varbergs centrum. Här finns Varbergs fästning, cityhandel, kultur och nöjen, samt rikligt med restauranger och caféer.

Hamnen, som har utnämnts som en av Sveriges säkraste, har Blå Flagg och har högsta rankingen från Gästhamnsguiden.
Utöver hamnplatsavgift tillkommer medlemsavgift och ett medlemslån.
Avgifter ser du här
Intresseanmälan

Ny palissad vid servicekajen

Palissaden är byggd av impregnerad gotländsk kärnfura

Den gotländska kärnfuran tas ur kärnan på furor som växt långsamt i karg jordmån, vilket gör den särskilt mättad på hartz och kådämnen och därmed tung. Virket är tillsågat och därefter impregnerat för att ge absolut bästa hållfastheten.

Palissadvirket är sponsrat av gotlandsföretaget Gotlands Flis AB