Linda Svensson, ny kanslist på Getterön Marina

Linda, som tidigare arbetat med ekonomi, bokföring, bokslut, lönehantering, fakturering m.m. på ett åkeriföretag, är nu anställd som kanslist på Getterön Marina.
Linda som är mamma till två barn, är en glad och öppen person som har den kompentens som Getterön Marina är i behov av.
Vi alla medlemmar hälsar Linda välkommen till sin nya tjänst och från den 17 januari kan du träffa henne på Getterön Marinas kansli.

Finansieringen av den nya kranen på Getterön Marina

Bygget av den nya kranen pågår för fullt.
Föreningen Getterön Marina har, förutom bidraget från Sparbanksstiftelsen på 1 miljon kr, även fått ett LOVA-bidrag från Länsstyrelsen på drygt 1 miljon kronor.


Detta innebär att kranen till huvuddel är finansierad utan behov av att kräva medlemmarna på allt för höga avgiftshöjningar för det kommande verksamhetsåret. Föreningen kan också bibehålla subventionerna för marinans yngre båtägare.

Den nya kranen är ett led för att skapa en säkrare och bättre miljö. En elektrisk kran utan utsläpp av koldioxid, läckande oljor, mindre förbrukningskostnader, snabba lyft för bottenrengöring m.m. En modern kran som alltid finns på plats för akuta insatser.

LOVA-bidraget är ett verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.
Stöd från stiftelsen ges till verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande.

Höstmötet den 18 november

Ett 50 medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte på Folkets Hus.
Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande verksamhetsårs budget. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag, där man räknar med en kostnadsökning med 2%. För att täcka investeringen av den nya kranen föreslogs bl.a en höjning av båtplatsavgifterna med ytterligare 4%. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Beslut togs också om att sätta upp en webbkamera över hamnen.

Under övriga frågor informerades det om regler för tält på uppställningsplatsen, utlåning av båtplats, information om arbetet med den nya kranen och underhåll och reparationer i hamnen, samt en information om den höga elkonsumtionen på bryggorna.

För att leda höstmötet valdes Hans Bengtsson och som sekreterare valdes Martin Corin

Första ”grävtaget” för en ny kran på Getterön Marina

Nu är bygget av den nya kranen igång!
Pelarkranen, som är eldriven, kommer att lyfta 20 ton är också utrustad med en mastkran. Allt beräknas vara klart till sjösättningarna i slutet av mars 2022.

Arbetet övervakas av styrelsemedlemmarna Kurt Edin, Martin Corin, Hasse Thomasson, Anders Dagefors och kranansvarige Ingemar Carlsson

____________________

Säkrare hamn:
Alltid en kran på plats vid akuta lyft

Bättre miljö:
Elektrisk kran vilket innebär inget utsläpp av koldioxid och inga läckande oljor.

Förbrukningskostnader:
Betydligt mindre underhållservice/kostnader

Enklare hantering för kranskötare:
En modern kran som lyfter upp till 20 ton och som alltid är på plats