Historiskt Års- och Höstmöte

Det blev ett annorlunda medlemsmöte onsdagen den 25 november. Mötet fick hållas digitalt på grund av Corona-epidemin. Mötet kunde genomföras med experthjälp av företaget Imponera, som bl.a. såg till att bilder och röstning fungerade korrekt.

Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i mötet.
Valberednings förslag till omval av styrelserepresentanter godkändes. Ett fyllnadsval av Johan Wigelius gjordes för Gösta Borgäng, som önskat lämna sitt uppdrag. Styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse redovisades samt fastställande av budget för 2021 godkändes. Vidare beslutades det om ersättning till förtroendevalda, kommande vakthållning, alternativ till borsttvätt, samt att ej installera kameraövervakning på uppställningsplatsen.

Hans Bengtsson

Som ordförande till kvällens mötet valdes Hans Bengtsson och till sekreterare Martin Corin

Mötet avslutades med att Kurt Edin framförde ett tack till Gösta Borgäng för mångårig insats både i styrelsen och i hamnens praktiska verksamhet.

I ett digitalt möte är det svårt att hålla en dialog med mötesdeltagarna.
Har du åsikter som du ville framföra på mötet, hör då av dig med mejl till hamnkontoret eller styrelsen.

På grund av ökning av Corona-smittan kommer HÖST- och ÅRSMÖTE att genomföras digitalt

Ny tid:
25 november kl 19.00

Med anledning av Covid-19 epidemin kommer mötet
att genomföras digitalt. För att närvara på mötet och deltaga i omröstningar kopplar du upp dig med din dator, platta eller telefon.
Inför mötet kommer du att få information och inloggning via ett personligt mail.

Välkommen till Getterön Marinas kombinerade höst- och årsmöte. På mötet fastställs bl.a. föreningens kommande budget.
Det är viktigt att du kommer till mötet och och deltar med dina åsikter.

Hamnaktuellt med dagordning ser du här