Voucher för fri övernattning i våra nära hamnar

Hämta din voucher som ger dig fri övernattning i Träslövsläge, Bua och Varbergs innerhamn.
Vouchern hämtar du på hamnkontoret eller beställer du genom att ringa 0340-849 80 eller mejla info@getteronmarina.se. Vouchern hämtar du sedan i brevlådan vid hamnkontoret.
OBS! Erbjudandet gäller endast för Getterön Marinas medlemmar

Erbjudandet gäller endast för Getterön Marinas medlemmar

Hamnens Dag i innerhamnen 27 maj -28 maj kl. 11.00 – 17.00

Under hamnens dag i Varbergs innerhamn visas många av de olika verksamheterna upp. Här finns möjlighet för dig att prova på rodd eller känna på hur det är att segla en tur med båten Astrid.
Galtabäckskeppets bygdelag visar upp båten Galten och har också försäljning på kajen. Teckningstävling för barn och tävling att slå i en spik för de vuxna med fina priser. Kom och känn båtlivet på pulsen.
Arrangör är Galtabäcksskeppets byalag

Blå Flagg på Getterön Marina

Vi har alla ett ansvar för miljön
På Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för att få certifieringen Blå Flagg. Det gäller att ha en väl fungerade hamnmiljö, säkerhet och service, som spolplatta, miljöstation för farligt avfall, utrustning för ev. miljöfarligt utsläpp i vattnet, räddningsutrustning och brandsläckare på samtliga bryggor, toa-tömning m.m. Årets stora komplement är den nya eldrivna kranen.
Läs mer om kraven på dig som båtägare
Läs mer om Blå Flagg

Bryggan på Skrivareklippan

Nu är Skrivareklippan redo för att ta emot besökare igen. Bryggan är klar och bojarna är på plats.

Visste du det här om Skrivareklippan?


Skrivareklippan fick sitt namn efter Peder Skrivare som var borgmästare i Varberg under 1500-talets andra hälft.
År 1753 överlämnades ön genom kungligt brev till Varberg som fick tillstånd att anlägga en lotsinrättning på ön.
År 1798 sökte lantmätaren Georg Marin hos Kungl. Majt. att få anlägga ett saltverk på ön. Den 11 sep samma år fick han tillståndet men däremot fick han inte hindra lotsarna för att nyttja klippan. Till öns historia hör vidare en sjömansgrav. En med fartyg hitkommen kolerasjuk sjöman ligger begravd där. Veterligen då det enda kolerafallet som funnits i Varberg.
Vid angöringsplatsen ”soffan”, på öns nordliga del, har en resande vetenskapsman (omkring 1878) inhuggit ett vattenståndsmärke till ledning för framtida hydrografiska undersökningar


Fyrstyrelsen tog över ön 1870. År 1871 tillverkades Skrivareklippans fyr på Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Fyren försenades på grund av napoleonkriget då lanternorna var beställda i Frankrike. Fram till 1930 tjänstgjorde Skrivareklippan som bemannad fyrplats.


Mäthuset med insegligsfyr (där bryggan ligger) byggdes på nordöstra udden 1887.
Åt Läsögapet fanns en båtuppdragningsplats som använts av Kustupplysningen
År 1937 hyrde kanotklubben Bris byggnaderna av lotsverket som senare köptes av föreningen för 8000 kronor.
Idag ägs ön av Statens Fastighetsverk och fastigheterna av kanotklubben BRIS.
.