Vi blir allt fler på Getterön Marina!

Medlemsantalet på Getterön Marina har under de senare åren blivit allt fler. Nu är vi 449 st., och det är 39 fler i jämförelse med april förra året.

Vi hoppas att alla, både nya som gamla medlemmar, ska trivas tillsammans.

Vi kanske träffas på grillplatsen, i bastun, på stranden, på bryggan eller kanske uppe på Klövaberget för att beskåda den vackra utsikten mot Varbergs fästning.

Respektera fartbegränsningarna!

För att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss så måste vi alla följa satta fartbegräsningar. Detta också för att respektera den kunstnära naturen och djurlivet.
Du som kör med hög hastighet förbi en båt som ligger förtöjd, såväl för ankare i en naturhamn eller på ordinarie hamnplats, skapar ett farligt svall.

Hastigheten är 3 knop inom hamnområdet och 5 knop utanför.

Kustbevakningen skärper övervakningen längs kusterna och i skärgårdarna under sommaren då fritidsbåtsverksamheten är som störst. Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet och lanternebrott. Utöver att kontrollera nykterhet och att se till att sjötrafikregler följs ser Kustbevakningen också till att bestämmelserna om avlysta vattenområden respekteras.

Blå Flagg på Getterön marina

Blå Flagg är en internationell miljömärkning som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och som finns på över 4000 stränder och hamnar i 49 länder runt om i världen. 
I Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för Blå Flagg. Det är allt ifrån att ha en väl fungerande miljöstation för det avfall som uppstår i samband med att vi vistas i hamnen till att verka för en god information till medlemmar och gäster.