Blå Flagg på Getterön marina

Blå Flagg är en internationell miljömärkning som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och som finns på över 4000 stränder och hamnar i 49 länder runt om i världen. 
I Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för Blå Flagg. Det är allt ifrån att ha en väl fungerande miljöstation för det avfall som uppstår i samband med att vi vistas i hamnen till att verka för en god information till medlemmar och gäster.