Höstmötet den 18 november

Ett 50 medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte på Folkets Hus.
Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande verksamhetsårs budget. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag, där man räknar med en kostnadsökning med 2%. För att täcka investeringen av den nya kranen föreslogs bl.a en höjning av båtplatsavgifterna med ytterligare 4%. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Beslut togs också om att sätta upp en webbkamera över hamnen.

Under övriga frågor informerades det om regler för tält på uppställningsplatsen, utlåning av båtplats, information om arbetet med den nya kranen och underhåll och reparationer i hamnen, samt en information om den höga elkonsumtionen på bryggorna.

För att leda höstmötet valdes Hans Bengtsson och som sekreterare valdes Martin Corin

Första ”grävtaget” för en ny kran på Getterön Marina

Nu är bygget av den nya kranen igång!
Pelarkranen, som är eldriven, kommer att lyfta 20 ton är också utrustad med en mastkran. Allt beräknas vara klart till sjösättningarna i slutet av mars 2022.

Arbetet övervakas av styrelsemedlemmarna Kurt Edin, Martin Corin, Hasse Thomasson, Anders Dagefors och kranansvarige Ingemar Carlsson

____________________

Säkrare hamn:
Alltid en kran på plats vid akuta lyft

Bättre miljö:
Elektrisk kran vilket innebär inget utsläpp av koldioxid och inga läckande oljor.

Förbrukningskostnader:
Betydligt mindre underhållservice/kostnader

Enklare hantering för kranskötare:
En modern kran som lyfter upp till 20 ton och som alltid är på plats