Respektera fartbegränsningarna!

För att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss så måste vi alla följa satta fartbegräsningar. Detta också för att respektera den kunstnära naturen och djurlivet.
Du som kör med hög hastighet förbi en båt som ligger förtöjd, såväl för ankare i en naturhamn eller på ordinarie hamnplats, skapar ett farligt svall.

Hastigheten är 3 knop inom hamnområdet och 5 knop utanför.

Kustbevakningen skärper övervakningen längs kusterna och i skärgårdarna under sommaren då fritidsbåtsverksamheten är som störst. Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet och lanternebrott. Utöver att kontrollera nykterhet och att se till att sjötrafikregler följs ser Kustbevakningen också till att bestämmelserna om avlysta vattenområden respekteras.