Hamnplats i Varberg från 2250:-/år!

Det är vår förhoppning att alla skall trivas på Getterön Marina.
Intill hamnen finns fina badplatser med klippor och sand. Här finns också restaurang och nära till båtvarv.
Någon kilometer från hamnen ligger västkustens förnämsta fågelreservat.
Under sommaren går turbåtar till innerhamnen och Varbergs centrum. Här finns Varbergs fästning, cityhandel, kultur och nöjen, samt rikligt med restauranger och caféer.

Hamnen, som har utnämnts som en av Sveriges säkraste, har Blå Flagg och har högsta rankingen från Gästhamnsguiden.


Platserna är pålade med 2,5 meter till 5,5 meters bredd. Minsta djup är 2,5 meter.
Tillgång till lyftkran, mastkran, ramp, bränslestation, vatten och el på bryggorna, dusch, toaletter, bastu m.m.

Avgifter ser du här

Information för dig som tänker att segla över Kattegatt i sommar

Ny fartygsrutt utmed svenska kusten i Kattegatt

En ny rutt, Route S, införs utmed svenska kusten i Kattegatt för handelsfartyg. Den nya rutten börjar gälla 1 juli 2020. En konsekvens av detta är att antalet handelsfartyg kommer att öka kraftigt utmed svenska kusten mellan Göteborg/Kungsbacka och Höganäs/Kullen. För fritidsbåtar som färdas utmed södra västkusten gäller det att vara extra uppmärksam. Mellan Långedrag och Läsö införs ett Precautionary area, ett område där extra försiktighet påkallas. Nya trafiksepareringsområden införs också utmed rutt S.

Båtar under 20 meters längd, segel och fiskefartyg får inte hindra en säker framfart för fartyg som är över 20 meter och som går i en trafiksepareringszon. I trafiksepareringsområden gäller de vanliga väjningsreglerna med det undantaget att fartyg under 20 meter, segelfartyg och fiskefartyg inte får hindra maskindrivna fartygs säkra framfart om det är över 20 meter.
-Ett exempel på det är att en fritidsbåt som seglar i trafiksepareringsområdet ska väja för ett maskindrivet fartyg över 20 meter som går i trafiksepareringszonen.
-Fartyg som går i trafiksepareringszon måste följa heldragen pils färdriktning. Streckad pil anger en rekommenderad färdriktning.

För båtar under 20 meter
För alla som färdas i fritidsbåtar under 20 meter, ombord på ett segelfartyg eller ett fiskefartyg, är det bästa att hålla sig borta från trafiksepareringsområden. Om en segelbåt ligger och kryssar utanför området gäller det att slå i god tid före stråkets sidor.  Ibland kan en situation uppkomma som gör att vi fritidsbåtsägare behöver korsa ett trafiksepareringsområde. Det är tillåtet om det sker så vinkelrätt som möjligt. Upp till tio graders avvikelse har ansett ok, men inte mera. Om området korsas ska den som korsar väja för all trafik som går i området i pilarnas riktning. Det betyder att om du seglar så är du väjningsskyldig för motordrivet fartyg.”

För mer information: http://www.dagensbatliv.se/sjokort/ny-fartygsrutt-utmed-svenska-kusten-i-kattegatt