Vi värnar om miljön med ny avfallshantering

Vardagsavfall
Väster om grill/lekplatsen finns container för brännbart avfall, glasbehållare för färgat och ofärgat glas, samt även en mindre behållare för blandskrot. Följ skyltarnas instruktioner.


Miljöfarligt avfall
Vid parkeringsplatsens norra del finns deponi för miljöfarligt avfall, som oljor, batterier, färgburkar m.m. Följ skyltarnas instruktioner.


Uppställningsplatsen
Vid uppställningsplatsen finns containers uppställda fram till den 5 maj, både för brännbart avfall och för metall. Alla uppmanas att städa runt sin plats (och gärna lite mer) De platser som inte blir städade åtgärdar hamnen, då till en avgift på 500:-

För vidare information kontakta Anders 072-521 75 57

Service på din uppblåsbara flytväst onsdagen den 15 maj

När kollade du din uppblåsbara flytväst senast?

När ett 70-tal uppblåsbara västar kontrollerades inför sommaren förra året fann man brister på det flesta. Vanliga fel var lösa gaspatroner, utgånget datum för bobinen, läckage m.m.

Det är viktigt att flytvästen är kontrollerad innan du ger dig ut
på sjön!

Kryssarklubben hjälper dig att göra din uppblåsbara flytväst säker genom montering av säkring och kontroll av din flytväst.

Kryssarklubben ger också information om
CE-regler när det gäller räddningsstegar på nya båtar.

Säkring monterad och service gratis!
Du får säkringen monterad, din väst uppblåst för att se att den är hel, samt vägt patronen för att se att den innehåller rätt mängd gas. Du får också veta hur din flytväst fungerar och hur du själv kan serva västen före säsongen.

Reservdelar till låga priser
Behöver din väst ny gaspatron, bobin, grenband m.m. har du möjlighet att köpa detta under kvällen.
Du betalar med kort.

Du måste boka tid och ange antalet västar som ska testas.

Onsdagen den 15 maj
kl. 18.00, kl.19.00 eller kl. 20.00
Varje klockslag börjar med information och bildspel.
Det är viktigt att du kommer i tid! Begränsat antal platser.
Plats: Varbergs Segelsällskap, Klubblokal, Klöven

Boka tid: info@getteronmarina.se, 0340-849 80

Svenska Kryssarklubben & Getterön Marina

Getterön Marinas årsmöte

Getterön Marina hade årsmöte i Folkets Hus tisdagen den 23 april. Mötet öppnades av föreningens ordförande Kurt Edin och inleddes med en tyst minut för den avlidne tidigare ordföranden Kurt Andersson.

Till att leda årsmötet valdes Hans Bengtsson och som sekreterare Martin Corin. Samtliga ledamöter som var aktuella för omval och blev också omvalda av mötet. Kassören Martin Henningsson presenterade styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse. Där kommenterades bland annat att föreningen har en god soliditet, tack vare bra inkomster under den fina sommaren 2018. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

Bland inkomna motioner diskuterades kameraövervakning på uppställningsplatsen, där styrelsen fick uppgift att undersöka förutsättningarna vidare, samt laddplats för elbilar där styrelsen kontaktar Varberg energi för en eventuell insats på den allmänna parkeringsplatsen. Vidare presenterades ett förslag om höjda avgifter för långtidsuppställda båtar, samt en permanent årsavgift för externa elmätare där styrelsens båda förslag godkändes . Under övriga frågor informerades om båttvätt, solfångare på servicebyggnaden, olika sätt att nyttja arbetsplikten, ordningen bland master i mastskjulen samt att undvika att båtar står länge på spolplattan.

Vid mötet deltog ett 40-tal medlemmar. Årsmötet avslutades med kaffe och en ostfralla.

Alla har uppgift att hålla ordning kring sin båt på båtuppställningsplatsen

Visst vill vi ha snyggt och prydlig där vi har våra båtar under vinterförvaringen.
Fram till den 5 maj kommer vi att ha containers uppställda på uppställningsplatsen för brännbart avfall, samt en för metall. Alla uppmanas att städa sin plats och förhoppningsvis lite till. De platser som inte blir städade åtgärdar hamnen, då till en avgift på 500 kronor. Mejl om detta har gått ut till alla på uppställplatsen.

För vidare information kontakta Anders 0725-21 75 57