Vi värnar om miljön med ny avfallshantering

Vardagsavfall
Väster om grill/lekplatsen finns container för brännbart avfall, glasbehållare för färgat och ofärgat glas, samt även en mindre behållare för blandskrot. Följ skyltarnas instruktioner.


Miljöfarligt avfall
Vid parkeringsplatsens norra del finns deponi för miljöfarligt avfall, som oljor, batterier, färgburkar m.m. Följ skyltarnas instruktioner.


Uppställningsplatsen
Vid uppställningsplatsen finns containers uppställda fram till den 5 maj, både för brännbart avfall och för metall. Alla uppmanas att städa runt sin plats (och gärna lite mer) De platser som inte blir städade åtgärdar hamnen, då till en avgift på 500:-

För vidare information kontakta Anders 072-521 75 57