Vår Miljö

Vi har alla ett ansvar för miljön, även du!

Bottenfärger

Traditionella båtbottenfärger med biocider är giftiga för växter och djur som finns i vattnet runt båten.

Att använda en biocidprodukt i strid mot villkoren är ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder. Bottenfärger för yrkestrafik får inte användas på fritidsbåtar.
TBT (tributyltenn) började användas i båtbottenfärger på 60-talet. Det är ett av de farligare ämnen människan framställt och det bör hanteras med stor aktsamhet. TBT i båtbottenfärger för fritidsbåtar förbjöds 1989.

Här ser du vilka bottenfärger som är godkända i vår hamn

Bottenrengöring/Färgborttagning

Bottensediment får inte komma ut på marken!

Vid slipning, blästring och skrapning: 
Täck marken. Täck båten med plast som tejpas mot skrovet och mot marktäckningen. Använd skyddsutrustning!

Gelbehandling (färgborttagning):
Under båten läggs heltäckande marktäckning. Använd skyddsutrustning!

Här ser du transportstyrelsens rekommendationer

Byt ut tvåtakts-utombordaren

Gamla båtmotorer som är miljöbovar måste bort enligt ett åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten. Förbränningen av bränsle är dålig. Cirka en fjärdedel av bensinen går rakt ut i vattenmiljön, tillsammans med avgaserna.

Här läser du rekommendationen från transportstyrelsen

Toalettavfall

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Här ser du var förbudet gäller

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall som oljor, oljefilter, färgrester, färgburkar och batterier lämnar du i huset för MILJÖFARLIGT AVFALL vid parkeringsplatsen. Övrigt avfall sorterar du i avfallsanläggningen vid grillplatsen

Bottentvätt

Båtbotten rengör du alltid med högtryckstvätten på spolplattan. Här renas spolvattnet från sediment som är mycket skadliga för både land- och vattenmiljön. Bottentvätten på spolplattan är kostnadsfri!