Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöten den 21 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom drygt 50 medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomi är stark men det finns en reservation för stora kommande investeringar. Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.


Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Hasse Thomasson, Martin Henningsson, Martin Corin och Anders Dagefors omvaldes.
Med tanke på skenande elkostnader presenterade styrelsen ett förkortat elavtal som gäller under perioden 1 maj till 31 augusti. Vill man bruka permanent el utanför perioden kommer strömmätare att krävas. Styrelsen informerade också att man utreder möjligheten att i framtiden installera individuella elmätare.
Kostanden för vinter plats i hamnen föreslogs att vara 5000 kronor. Mötet godkände styrelsens båda förslag.
Under övriga frågor informerades om utförda reparationer, den nya kranen och dess ekonomi, en eventuellt kommande installation av solceller, den nya webbkameran samt båtsamverkan (samverkan mot båtbrott).
Avslutningsvis gjorde Getterön Marinas nyanställde ekonom/administratör Linda Svensson en presentation om sitt arbete och om sig själv.

Kvällen avslutades med kaffe/te och en fralla.

Båtsamverkan mot båtbrott på Getterön Marina

Larmtjänst har tillsammans med Polisen och försäkringsbolagen tagit fram material, Samverkan mot båtbrott, som beskriver hur man ska jobba för att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott.

Båtkort
För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm eller om din båt blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt. Fyll i dina samlade uppgifter och förvara detta dokument på din telefon, i en molntjänst eller liknande.
Ladda ner båtkort här

Säkrare och tryggare hamn
För att göra Getterön Marina ännu säkrare innebär det att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Läs mer här

Använd appen från CoBoats
I CoBoats kan användarna enkelt, säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper.
Ladda ner CoBoats här