Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöten den 21 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom drygt 50 medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomi är stark men det finns en reservation för stora kommande investeringar. Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.


Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Hasse Thomasson, Martin Henningsson, Martin Corin och Anders Dagefors omvaldes.
Med tanke på skenande elkostnader presenterade styrelsen ett förkortat elavtal som gäller under perioden 1 maj till 31 augusti. Vill man bruka permanent el utanför perioden kommer strömmätare att krävas. Styrelsen informerade också att man utreder möjligheten att i framtiden installera individuella elmätare.
Kostanden för vinter plats i hamnen föreslogs att vara 5000 kronor. Mötet godkände styrelsens båda förslag.
Under övriga frågor informerades om utförda reparationer, den nya kranen och dess ekonomi, en eventuellt kommande installation av solceller, den nya webbkameran samt båtsamverkan (samverkan mot båtbrott).
Avslutningsvis gjorde Getterön Marinas nyanställde ekonom/administratör Linda Svensson en presentation om sitt arbete och om sig själv.

Kvällen avslutades med kaffe/te och en fralla.