Personal

Linda Svensson
Ekonom / Administratör

Linda hjälper dig med bokning av upptag och sjösättning m.m. samt administrerar och fördelar båtplatser. Linda arbetar också som ekonom med bl.a. fakturering och bokföring.

0340-849 80, välj 1 för att komma direkt. Telefontid kl. 9.00-12.00, 13.00-15.00

info@getteronmarina.se

Fredrik Börjesson
Hamn/Vakt-mästare

Fredrik arbetar med hamnens underhåll, är kranförare, samt transporterar båtar vi sjösättning och upptagning.

0340-849 80, välj 2 för att komma direkt till Fredrik. Telefontid 9.00-12.00, 13.00-15,00

0725-21 75 57
vaktmastare@getteronmarina.se


Staffan Swanström
Husbilsvärd