Höstmötet den 15 november på Folkets Hus

Efter att föreningens ordförande hälsat alla välkomna valdes Hans Bengtsson till ordförande och Jerker Anderberg till sekreterare för mötet. Ett 50-tal medlemmar var närvarande.

Motion om om bottentvätt med borstar diskuterades och styrelsen fick i uppgift att behandla ärendet vidare. Vidare diskuterades om en ny vaktordning med en eventuellt längre vaktperiod, information om förändringar på G och H bryggorna och en stadgeändring.

Fastställandet av budgeten för 2019 gjordes där det bland annat föreslogs en höjning på avgfter för 2019  med c:a 5%. Samtidigt redovisades 2018 års väntade resultatet som med all sannorlikhet blir betydligt bättre än budgeten.

Mötete avslutades med en presentation om föreningens samarbete med Blå Flagg och en information om ny hemmsida.

Protokollet kommer att finnas tillgänligt efter godkännadet av justeringsmännen.

Vatten och el stängs av på bryggorna

Vi kommer i dagarna att stänga av vatten och el på bryggorna och stänga ner hamnens säsong 2018.

Vill även göra er uppmärksamma på att era fånglinor skall vara borttagna, skulle de sitta kvar och det blir is i vinter kommer vi att behöva skära av dessa.

Ni som inte tagit hand om era cyklar master mm som står kvar i hamnen tänk på att göra detta före lördag 17/11.
Allt som står kvar på lördag kommer att flyttas för att det ska vara rent och snyggt!

Tack alla för en fin säsong 2018!