Styrelse

Kurt Edin
Styrelseordförande

Leder styrelsens arbete, samt sköter externa kontakter och avtal.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Skicka e-post

Martin Corin
Sekreterare

Kallar till sammanträden, sammanställer dagordning samt upprättar protokoll vid styrelsens sammanträden samt ansvarar för föreningens IT-utveckling tillsammans med ansvarig suppleant.

Medlem i Varbergs Segelsällskap

Martin Henningsson
Kassör

Ansvarar för handläggning och redovisning av ekonomiska frågor samt medverkar vid avtalshantering.

Medlem i Varbergs Segelsällskap

Johan Wigelius
Ledamot

Ansvarar för personal vaktorganisationen, bryggvärdar och vaktplikt samt för drivmedelsanläggning, kran, traktor, vagnar, arbetsbåtar och tillsammans med sekreteraren föreningens IT-utveckling.

Medlem i Varbergs Båtklubb, VBK.

Georg Nilsson
Ledamot

Ansvarar för intern och extern information, marknadsansvarig, administrerar hemsidan samt föreningens miljöfrågor och Blå Flagg kontakter.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS

Hans Thomasson
Ledamot

Ansvarar för vinteruppställnings- och mastförvaringsplatser samt skötsel och underhåll av el-anläggningar. Ansvarar också för ställplatserna.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Anders Dagefors
Suppleant

Ansvarar för underhåll av bryggor, fördelning av båtplatser, drift av spolplatta, verkstad m.m. samt ansvarig för medlemmarnas arbetsplikt. 

Medlem i Varbergs Segelsällskap

Vakant
Suppleant

Leder och initierar underhåll av mark, byggnader, markanläggningar, samt ansvarar för fastighetsförvaltning och därtill inköp och projekt.

Medlem i ….