Muddring i Farehamnen

Farehamnen är den del av Varbergs handelshamn som ligger närmast Getterön där en ny hamndel just nu anläggs.
Under sommaren har marken närmast kajen förstärkts med hjälp av tre maskiner med cirka 25 m höga torn som monterar mulitcementpelare. Maskinerna borrar ner cement för att göra marken stabil och för att den ska kunna hantera de laster som uppstår på terminalytan när hamnens verksamhet ska bedrivas där. Detta arbete beräknas pågå till månadsskiftet september-oktober.


Muddring under hösten
Under hösten 2022 pågår muddringsarbete. Då grävs delar av havsbotten bort för att skapa en ny hamnbassäng. Muddringen sker ned till 11 meters djup och massorna transporteras sedan på pråmar till en plats ca fyra km västerut, där de tippas.
Detta arbete pågår september-december och genomförs dygnet runt, vilket innebär mer trafik på vattnet mellan hamnbassäng och tippområdet. Ljudet som uppstår är från den hydrauliska grävmaskin som arbetar.

Deponeringsområde