Vill du hjälpa oss i hamnen?

Hamnen har ett stort underhållsbehov och mycket sker på ideell grund.
Vi behöver bl.a. fler arbetsledare som har lite tid över och kan engagera sig i underhållet av anläggningen. Gärna då med en lämplig bakgrund.
Är du intresserad eller vill veta mer, kontakta då Anders Dagefors, anders@getteronmarina.se
telefon 072 5217557

Upptagningstider

Här är höstens upptagningstider:
Läs mer här

Första upptagningsdagen är fredagen den 4 september och upptagningarna avslutas fredagen den 13 november.

Fredagar

  • 4 september kl. 8.00 – 15.00
  • 11 september kl. 8.00 – 15.00
  • 25 september kl. 8.00 – 15.00
  • 2 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 9 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 16 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 30 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 13 november kl. 8.00 – 15.00

Lördagar

  • 3 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 10 oktober kl. 8.00 – 15.00

Getterön Marina uppmärksammas för en ren och välskött hamn

På Kryss nr 4 2020

Tack vare ett bra miljötänk, ordning och reda och engagerade medlemmar har hamnen i sommar uppmärksammats av våra två stora båttidningar, På Kryss och Praktiskt Båtägande/Båtnytt.

Nya Praktiskt Båtägande nr 8 2020

Redan år 2007 fick hamnen certifieringen Blå Flagg. Då var det inte så många som engagerade sig i miljöfrågor. I dag har miljön gett oss många tankeställare och hamnen ligger långt framme i miljötänket och säkerheten. Getterön Marina är också en referenshamn för Havsmiljöinstitutet, som idag arbetar för en bättre fritidshamnsmiljö.

Samarbete med Dockspot

Med Dockspot förbokar du plats på Getterön Marina. Alla gäster kan också låna bil utan kostnad.

Boka plats med utsikt över Varbergs Fästning och du vet var du hamnar i hamnen. Bekvämt och enkelt. Du bokar din plats här.
På Gettrön Marina har du nära till restauranger, en vacker natur och salta bad. Vill du ta ett dopp i havet badar man både från klippor och sandstränder.
Livsmedelsbutik finns på promenadavstånd och det är cirka 3 km till Naturum med en fantastisk utsikt över fågelreservatet.

Låna bil gratis tack vare Dockspots samarbete med Renault

Mellan den 18 juni och 31 juli får du som gäst på Getterön Marina möjlighet att låna en Renault Zoe elbil utan kostnad. Du får disponera bilen under max två timmar.
Lämpligt om du vill göra ett besök i Varbergs centrum med massor av caféer, restauranger och butiker eller kanske ett besök på Varbergs Fästning.

Nytt ruttsystem i Kattegatt

FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har beslutat att införa ett nytt
ruttsystem i Kattegatt och norra Öresund från 1 juli 2020. Det görs för att avlasta den befintliga och hårt trafikerade Route T. En nyrekommenderad rutt, Route S, införs längs den Svenska kusten från Læsø till Öresund. Detta innebär den nya rutten kommer närmre den halländska kusten. Läs mer här

Skrivareklippan hälsar dig välkommen i sommar

Sommaren är snart här och i år när vi ska ”hemestra” är Skrivareklippan redo för att ta emot sina besökare. Bryggan vid vattenmätartornet är klar, Varbergs Båtklubbs brygga är under uppbyggnad. Toaletterna som kommer att underhållas av Getteröbåtarna är rengjorda och färdiga att användas. Skrivareklippan är ju mångas paradis, så var rädd om naturen.

Lite om Skrivareklippans historia
Slottets skrivare hade antagligen rätten till klippans bete. År 1753 överlämnades ön till Varbergs stad, som då fick tillstånd att anlägga lotsinrättning och bostad till lotsarna. Den föreslagna lotsinrättningen kom inte till stånd trots den bastanta byggnaden, vars ruin fortfarande finns kvar. Lotsningen sköttes av ”Apelviksborna” fram till 1777 då lotsuppsyningsmannen utnämndes i Varberg. Han övertog Skrivareklippan som var i lotsarnas händer fram till 1870, då den avstods till Fyrstyrelsen. År 1871 tillverkade Eriksbergs Mekaniska verkstad fyren på öns sydsida. Bygget försenades av napolionkriget. Lanterinen och lysapparaten beställdes nämligen från Frankrike och blev vittne till många gräsligheter.


Fram till 1930-talet tjänstgjorde Skrivareklippan som bemannad fyrplats. 1937 hyrde kanotklubben byggnaderna av lotsverket. 1957 köptes byggnaderna för 8000:-, med rätt att förvalta ön i ett noga angivet kontrakt.

Telegrafkommisarie Jönsson omnämner år 1880 öns sötvattenbrunn lyriskt ”Fast omgiven av Kattegatts salta vatten på alla sidor har klippan ett gott drickbart vatten”
Till öns historia hör vidare en sjömansgrav. En med fartyg hitkommen kolerasjuk sjöman ligger begravd där. Veterligen då det enda kolerafallet som funnits i Varberg.

Vi angöringsplatsen ”soffan”, på öns nordliga del, har en resande vetenskapsman (omkring 1878) inhuggit ett vattenståndsmärke till ledning för framtida hydrografiska undersökningar.

Under vikingatiden var vattenståndet 1,5 till 2 m högre

År 1798 sökte lantmätaren Georg Marin hos Kungl. Majt. att få anlägga ett saltverk på ön. Den 11 sep samma år fick han tillståndet men däremot fick han inte hindra lotsarna för att nyttja klippan.

Mäthuset med insegligsfyr byggdes på nordöstra udden 1887.
Åt Läsögapet fanns en båtuppdragningsplats som använts av Kustupplysningen

Källa: Karl-Erik Olsson

Idag ägs ön av Statens Fastighetsverk och fastigheterna av kanotklubben BRIS

Nattvakterna börjar den 1 juni

Från den 1:a juni kommer hamnen att vara nattbevakad igen. Anledningen till bevakningen kommer igång sent i år är smittorisken av Covid-19.


Med tanke på omständigheterna kommer vakterna att få tydliga instruktioner för att minimera smittorisken