Det digitala årsmötet

Mötet, som genomfördes den 28 april, fick hållas digitalt på grund av Corona-epidemin. Mötet kunde genomföras med experthjälp av företaget Imponera, som bl.a. såg till att bilder och röstning fungerade korrekt.

Ett 40-tal medlemmar deltog i mötet.
Här fanns också en möjlighet att via chatt ställa frågor till styrelsen under mötets gång.

Som ordförande till kvällens möte valdes Hans Bengtsson och till sekreterare Martin Corin.

Dagordningen enligt stadgarna gicks igenom där bland annat styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.
Valberedningens förslag presenterades där ledamöterna Kurt Edin, Johan Wigelius och Georg Nilsson omvaldes, samt nyval av Jonas Lundström.
Förslag till stadgeändring som är mer anpassad till den nuvarande verksamheten presenterades och godkändes. Avgifter för den nya Hydraulvagnen godkändes.
I övrigt informerades det om arbetet med ny hamnkran, förändringar för husbilsgäster, avtal med externa åkare samt samarbetet med Varbergs Stenfastigheter.

Hamnplats i Varberg från 2300 kr per år

Det är vår förhoppning att alla skall trivas på Getterön Marina.
Intill hamnen finns fina badplatser med klippor och sand. Här finns också restaurang och gångavstånd till livsmedelsbutik.
Någon kilometer från hamnen ligger västkustens förnämsta fågelreservat.
Under sommaren går turbåtar till innerhamnen och Varbergs centrum. Här finns Varbergs fästning, cityhandel, kultur och nöjen, samt rikligt med restauranger och caféer.

Hamnen, som har utnämnts som en av Sveriges säkraste, har Blå Flagg och har högsta rankingen från Gästhamnsguiden.

Avgifter ser du här