Sista möjligheten att ta upp båten på Getterön Marina är den 15 november

Har du inte tagit upp din båt ännu?

Fortfarande finns det möjligheter fram till måndagen den 15 november. Observera att tiderna är begränsade.


Därefter börjar arbetet med byggnationen av den nya kranen. Kranen ska stå klar för sjösättningarna nästa år.
Detta innebär att hamnen får en modern elektrisk kran som lyfter upp till 20 ton. En kran som ger en bättre miljö, mindre underhållskostnader och är alltid på plats för akuta lyft.

Upptagningstider


Läs mer om upptagningarna

Första upptagningen börjar fredagen den 3 september och upptagningarna avslutas fredagen den 29 oktober

Här är upptagningstiderna:

  • 3 sep kl. 8.00 – 15.00
  • 10 sep kl. 8.00 – 15.00
  • 24 sep kl. 8.00 – 15.00
  • 1 okt kl. 8.00 – 15.00
  • 8 okt kl. 8.00 – 15.00
  • 15 okt kl. 8.00 – 15.00
  • 22 okt kl. 8.00 – 15.00
  • 29 okt kl. 8.00 – 15.00

Lördagar

  • 2 okt kl. 8.00 – 15.00
  • 23 okt kl. 8.00 – 15.00

Stort bidrag från Sparbanksstiftelsen

Den 18 augusti beslutades vid ett medlemsmöte att Getterön Marina skall köpa en ny båtkran för närmare två miljoner kronor. En stor utgift för en ideell förening.
Glädjen blev stor när besked kom från Sparbanksstiftelsen om det stora bidraget.

Säkrare hamn:
Alltid en kran på plats vid akuta lyft

Bättre miljö:
Elektrisk kran vilket innebär inget utsläpp av koldioxid och inga läckande oljor.

Förbrukningskostnader:
Betydligt mindre underhållservice/kostnader

Enklare hantering för kranskötare:
En modern kran som lyfter upp till 20 ton och som alltid är på plats

Arbetet med att bygga den nya kranen kommer att börja i höst efter alla upptagningar. Allt beräknas vara klart till vårens sjösättningar (2022).

Beslut om ny kran!

Styrelsen för Getterön Marina kallade till medlemsmöte den 18 augusti gällande inköp av en ny båtkran. Till mötet, som hölls i Eliassson båthall, kom närmare 60 medlemmar.

Ordförande för mötet var Kurt Edin och sekreterare Martin Corin. Styrelsens förslag presenterades av Hasse Thomasson, samt de ekonomiska förutsättningarna av Per-Åke Lundin och Martin Henningsson.

Det förslaget som mötet svarade ett enhälligt ja till är:
Att Getterön Marina ska inköpa och installera en pelarkran av fabrikat DK Cranes, dimensionerad för 20 ton och med mastkran påmonterad.
Kranen med fundament är budgeterad till en kostnad om 1,9 milj. SEK.
För idag oförutsedda kostnader föreslår styrelsen att kostnaderna tillåts överskrida budget med ca 10%, eller max 200 000 SEK.
Investeringen föreslås finansieras med banklån från Varbergs sparbank, egna medel, höjda medlems- och lyftavgifter samt eventuella bidrag och försäljning av nuvarande kran, allt enligt presenterad kalkyl.

Vi blir allt fler på Getterön Marina!

Medlemsantalet på Getterön Marina har under de senare åren blivit allt fler. Nu är vi 449 st., och det är 39 fler i jämförelse med april förra året.

Vi hoppas att alla, både nya som gamla medlemmar, ska trivas tillsammans.

Vi kanske träffas på grillplatsen, i bastun, på stranden, på bryggan eller kanske uppe på Klövaberget för att beskåda den vackra utsikten mot Varbergs fästning.

Respektera fartbegränsningarna!

För att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss så måste vi alla följa satta fartbegräsningar. Detta också för att respektera den kunstnära naturen och djurlivet.
Du som kör med hög hastighet förbi en båt som ligger förtöjd, såväl för ankare i en naturhamn eller på ordinarie hamnplats, skapar ett farligt svall.

Hastigheten är 3 knop inom hamnområdet och 5 knop utanför.

Kustbevakningen skärper övervakningen längs kusterna och i skärgårdarna under sommaren då fritidsbåtsverksamheten är som störst. Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet och lanternebrott. Utöver att kontrollera nykterhet och att se till att sjötrafikregler följs ser Kustbevakningen också till att bestämmelserna om avlysta vattenområden respekteras.

Blå Flagg på Getterön marina

Blå Flagg är en internationell miljömärkning som drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och som finns på över 4000 stränder och hamnar i 49 länder runt om i världen. 
I Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för Blå Flagg. Det är allt ifrån att ha en väl fungerande miljöstation för det avfall som uppstår i samband med att vi vistas i hamnen till att verka för en god information till medlemmar och gäster.