Halländska gästhamnar träffades på Getterön Marina

Under onsdagen den 6 mars träffades halländska gästhamnar på Getterön Marina. Mötet arrangerades av Riksföreningen Svenska Gästhamnar genom generalsekreteraren Erik Martinsson.
Erik informerade bland annat om föreningens framtidsplaner och nyheter med gästhamnguiden. Mycket focus läggs på att marknadsföra båtturismen i såväl Sverige som våra grannländer Danmark, Tyskland, Norge och Finland. Samtidigt fick hamnarna information om det stöd och nätverk som föreningen kan hjälpa till med.

Eva Stenström från PantaMera berättade om deras Turistortskoncept och hur man kan gå tillväga för att bli en del av detta.

Jonas Olsson från Visit Halland berättade om arbetet med att stärka Halland som attraktiv destination för såväl den svenska som utländska gästen. Ett fokus är just kustupplevelser, något vi som Gästhamnar ser som positivt.