50 uppblåsbara västar kollades…

”Det är viktigt att du har kontroll så du kan lita på din väst” Dessa ord kom från Ove Thorin som tillsammans med Gunilla Thorin kontrollerade ett 50-tal västar för Getterön Marinas medlemmar. Visst fanns det ett behov av kontroll. 80% av västarna behövde på något sätt åtgärdas. Vanliga fel är utgången datum på bobinen (utlösningsmekanismen), avsaknad av grenband, låsanordning av patronen. Ove visade också hur man enkelt själv kan kontrollera sin väst. Då genom att väga gaspatronen, kolla datum på bobinen och testa att västen inte läcker. Ett arbete som bara tar några minuter.

Att kontrollera västen är en billig livförsäkring. Ove och Gunilla, som är aktiva i Svenska Kryssarklubbens västkustkrets tekniska kommitté, har sedan 2016 kontrollerat 2100 västar. Vad som är allvarligt är att de flesta västarna på något sätt behövts åtgärdas.