Hamnens Dag i innerhamnen

lördagen den 11 och söndagen den 12 maj
kl. 11.00 – 17.00

Upplev atmosfären kring de medeltida båtarna.
Hantverkare på kajen
Musikunderhållning

Arrangör: Galtabäcksskeppets bygglag och Studiefrämjandet Varberg

Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöte den 18 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom ett 60-tal medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomin är stark trots att det genomförts stora investeringar som exempelvis nya elstolpar.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.

Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Martin Henningsson, Martin Corin och Hasse Thomasson omvaldes, samt nyval av Peter Hagberg, som kommer att ersätta avgående Anders Dagefors.

Under punkten ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut presenterades styrelsens förslag att elavgiften för medlemmar ska var 2 kronor per Kwh över ordinarie avgift. Med detta beräknar man att elanvändarna kommer att ha betalat el-investeringen på 10 år.

Under övriga frågor:
-Information om elprojektet med nya elstoplar.
-Efter krav från Transportstyrelsen informerades det om hamnens plan för avfallshantering som ska ske i samråd med hamnanvändarna.
-En allmän information om NM och VM för 505 den 1-10 augusti där en del av hamnens parkeringsplats kommer att användas för tävlingar. Hamnens båtägare kommer då att få en tillfällig möjlighet att parkera på ett begränsat område på den offentliga parkeringsplatsen.

Mötet avslutades med ett tack till Anders Dagefors som lämnar styrelsen och som även kommer att lämna sitt jobb som vaktmästare i hamnen den 31 maj. Vaktmästartjänsten ersätts av Fredrik Börjesson, som började sin tjänstgöring i hamnen den 1 april.

De nya akterstolparna

Ett stort antal akterstolpar har bytts ut. De nya stolparna är tillverkade av trä som i sin tur är omslaget av ett plaströr. Stolparna har en hög kvalitet med en betydligt längre livslängd än de tidigare.

Endast hamnens befintliga krokar får användas!
Den nya akterstolpen är redan utrustad med en krok där det finns möjlighet att hänga upp akterförtöjningen.

Segeltävling på Getterön Marina med radiostyrda minibåten Dragon Force 65

Om du är på Getterön Marina är det inte ovanligt att du ser små segelbåtar träna eller tävla med stor entusiasm inne i hamnen.
Båten Dragon Force 65 är 65 cm lång, höjd 134 cm och vikt 1,2 kg

Söndagen den 17 mars arrangerades årets första stora tävling för Df65, Region väst Ranking.
Av totalt 19 seglare deltog sex från Varbergs Segelsällskap. Starten gick kl 10.30 med en avslutning för prisutdelning kl 16.00
Resultat
1:a Peter Kostman
2:a Christer Sörvik
3:a Lars Smit
Bästa seglaren från Varberg blev Niklas Donaldsson med en 4;e plats

Vill du veta mer, kontakta: sail-race@hotmail.com

Halländska gästhamnar träffades på Getterön Marina

Under onsdagen den 6 mars träffades halländska gästhamnar på Getterön Marina. Mötet arrangerades av Riksföreningen Svenska Gästhamnar genom generalsekreteraren Erik Martinsson.
Erik informerade bland annat om föreningens framtidsplaner och nyheter med gästhamnguiden. Mycket focus läggs på att marknadsföra båtturismen i såväl Sverige som våra grannländer Danmark, Tyskland, Norge och Finland. Samtidigt fick hamnarna information om det stöd och nätverk som föreningen kan hjälpa till med.

Eva Stenström från PantaMera berättade om deras Turistortskoncept och hur man kan gå tillväga för att bli en del av detta.

Jonas Olsson från Visit Halland berättade om arbetet med att stärka Halland som attraktiv destination för såväl den svenska som utländska gästen. Ett fokus är just kustupplevelser, något vi som Gästhamnar ser som positivt.