Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöten den 21 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom drygt 50 medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomi är stark men det finns en reservation för stora kommande investeringar. Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.


Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Hasse Thomasson, Martin Henningsson, Martin Corin och Anders Dagefors omvaldes.
Med tanke på skenande elkostnader presenterade styrelsen ett förkortat elavtal som gäller under perioden 1 maj till 31 augusti. Vill man bruka permanent el utanför perioden kommer strömmätare att krävas. Styrelsen informerade också att man utreder möjligheten att i framtiden installera individuella elmätare.
Kostanden för vinter plats i hamnen föreslogs att vara 5000 kronor. Mötet godkände styrelsens båda förslag.
Under övriga frågor informerades om utförda reparationer, den nya kranen och dess ekonomi, en eventuellt kommande installation av solceller, den nya webbkameran samt båtsamverkan (samverkan mot båtbrott).
Avslutningsvis gjorde Getterön Marinas nyanställde ekonom/administratör Linda Svensson en presentation om sitt arbete och om sig själv.

Kvällen avslutades med kaffe/te och en fralla.

Båtsamverkan mot båtbrott på Getterön Marina

Larmtjänst har tillsammans med Polisen och försäkringsbolagen tagit fram material, Samverkan mot båtbrott, som beskriver hur man ska jobba för att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott.

Båtkort
För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm eller om din båt blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt. Fyll i dina samlade uppgifter och förvara detta dokument på din telefon, i en molntjänst eller liknande.
Ladda ner båtkort här

Säkrare och tryggare hamn
För att göra Getterön Marina ännu säkrare innebär det att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Läs mer här

Använd appen från CoBoats
I CoBoats kan användarna enkelt, säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper.
Ladda ner CoBoats här

Hamnplats i Varberg från 2340 kr per år

Det är vår förhoppning att alla skall trivas på Getterön Marina.
Intill hamnen finns fina badplatser med klippor och sand. Här finns också restaurang och gångavstånd till livsmedelsbutik.
Någon kilometer från hamnen ligger västkustens förnämsta fågelreservat.
Under sommaren går turbåtar till innerhamnen och Varbergs centrum. Här finns Varbergs fästning, cityhandel, kultur och nöjen, samt rikligt med restauranger och caféer.

Hamnen, som har utnämnts som en av Sveriges säkraste, har Blå Flagg och har högsta rankingen från Gästhamnsguiden.
Utöver hamnplatsavgift tillkommer medlemsavgift och ett medlemslån.
Avgifter ser du här
Intresseanmälan

Ny palissad vid servicekajen

Palissaden är byggd av impregnerad gotländsk kärnfura

Den gotländska kärnfuran tas ur kärnan på furor som växt långsamt i karg jordmån, vilket gör den särskilt mättad på hartz och kådämnen och därmed tung. Virket är tillsågat och därefter impregnerat för att ge absolut bästa hållfastheten.

Palissadvirket är sponsrat av gotlandsföretaget Gotlands Flis AB

12 certifierade kranskötare

Under onsdagen den 16 mars fick marinans 12, nya som gamla, kranskötare utbildning i handhavande av kranlyft. Under förmiddagen var det teoretisk utbildning där man bland annat fick kunskap i vad som är viktigt för säkra lyft.
Under eftermiddagen blev det praktisk undervisning med den nya kranen.
Utbildningsledare var Gösta Granlund från företaget Edcert AB

Den nya kranen

Kranen levererades från det danska företaget Dk Cranes tidigt onsdagen den 9 mars och montering startade omgående.
Dk Cranes, som är specialiserat på kranar för marinor, har levererat ett 20-tal kranar till danska hamnar. Detta är den första leveransen till Sverige.

Kranen som lyfter 20 ton är byggd på ett fundament under marken som består av 108 ton armeringsjärn och betong.

Den nya kranen ger en bättre miljö:
Elektrisk kran vilket innebär inget utsläpp av koldioxid och inga läckande oljor.

Förbrukningskostnader:
Betydligt mindre underhållservice/kostnader

Enklare hantering för kranskötare:
En modern kran som lyfter upp till 20 ton och som alltid är på plats

Med precision lyfts den 9 ton tunga kranpelaren för att passas in i bottenfundamentet.

Den nära 8 ton tunga kranarmen, som måste väga exakt jämt, lyfts på och passas in för att skruvas fast.

Även detta är ett precisionsarbete som utförs av montörer högt upp på en sky-lift och en kranskötare som styr med ytterst noggrannhet.

Mastkranen monteras
Kåpan monteras

Test av kranen där man provlyfter 25 ton

Kranen snart klar att användas

Morten Kjer, Kasper Kristensen och Ingemar Carlsson är personerna som med noggrannhet och precision slitit hårt några dagar med att få den nya kranen på plats på Getterön Marina

Ny kran levereras vecka 10

Kranarmen ligger klar för leverans

DK Cranes, som är tillverkare av marinans nya kran, meddelar att kranen kommer att levereras och monteras under vecka 10. Förseningen har berott på sent levererade komponenter.
Efter att kranen är monterad kommer den inspekteras och testas med lyft av tyngder på över 20 ton. Därefter kommer kranskötare att utbildas. Allt ska vara klart till årets sjösättningar.