50 uppblåsbara västar kollades…

”Det är viktigt att du har kontroll så du kan lita på din väst” Dessa ord kom från Ove Thorin som tillsammans med Gunilla Thorin kontrollerade ett 50-tal västar för Getterön Marinas medlemmar. Visst fanns det ett behov av kontroll. 80% av västarna behövde på något sätt åtgärdas. Vanliga fel är utgången datum på bobinen (utlösningsmekanismen), avsaknad av grenband, låsanordning av patronen. Ove visade också hur man enkelt själv kan kontrollera sin väst. Då genom att väga gaspatronen, kolla datum på bobinen och testa att västen inte läcker. Ett arbete som bara tar några minuter.

Att kontrollera västen är en billig livförsäkring. Ove och Gunilla, som är aktiva i Svenska Kryssarklubbens västkustkrets tekniska kommitté, har sedan 2016 kontrollerat 2100 västar. Vad som är allvarligt är att de flesta västarna på något sätt behövts åtgärdas.

Vi värnar om miljön med ny avfallshantering

Vardagsavfall
Väster om grill/lekplatsen finns container för brännbart avfall, glasbehållare för färgat och ofärgat glas, samt även en mindre behållare för blandskrot. Följ skyltarnas instruktioner.


Miljöfarligt avfall
Vid parkeringsplatsens norra del finns deponi för miljöfarligt avfall, som oljor, batterier, färgburkar m.m. Följ skyltarnas instruktioner.


Uppställningsplatsen
Vid uppställningsplatsen finns containers uppställda fram till den 5 maj, både för brännbart avfall och för metall. Alla uppmanas att städa runt sin plats (och gärna lite mer) De platser som inte blir städade åtgärdar hamnen, då till en avgift på 500:-

För vidare information kontakta Anders 072-521 75 57

Service på din uppblåsbara flytväst onsdagen den 15 maj

När kollade du din uppblåsbara flytväst senast?

När ett 70-tal uppblåsbara västar kontrollerades inför sommaren förra året fann man brister på det flesta. Vanliga fel var lösa gaspatroner, utgånget datum för bobinen, läckage m.m.

Det är viktigt att flytvästen är kontrollerad innan du ger dig ut
på sjön!

Kryssarklubben hjälper dig att göra din uppblåsbara flytväst säker genom montering av säkring och kontroll av din flytväst.

Kryssarklubben ger också information om
CE-regler när det gäller räddningsstegar på nya båtar.

Säkring monterad och service gratis!
Du får säkringen monterad, din väst uppblåst för att se att den är hel, samt vägt patronen för att se att den innehåller rätt mängd gas. Du får också veta hur din flytväst fungerar och hur du själv kan serva västen före säsongen.

Reservdelar till låga priser
Behöver din väst ny gaspatron, bobin, grenband m.m. har du möjlighet att köpa detta under kvällen.
Du betalar med kort.

Du måste boka tid och ange antalet västar som ska testas.

Onsdagen den 15 maj
kl. 18.00, kl.19.00 eller kl. 20.00
Varje klockslag börjar med information och bildspel.
Det är viktigt att du kommer i tid! Begränsat antal platser.
Plats: Varbergs Segelsällskap, Klubblokal, Klöven

Boka tid: info@getteronmarina.se, 0340-849 80

Svenska Kryssarklubben & Getterön Marina

Getterön Marinas årsmöte

Getterön Marina hade årsmöte i Folkets Hus tisdagen den 23 april. Mötet öppnades av föreningens ordförande Kurt Edin och inleddes med en tyst minut för den avlidne tidigare ordföranden Kurt Andersson.

Till att leda årsmötet valdes Hans Bengtsson och som sekreterare Martin Corin. Samtliga ledamöter som var aktuella för omval och blev också omvalda av mötet. Kassören Martin Henningsson presenterade styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse. Där kommenterades bland annat att föreningen har en god soliditet, tack vare bra inkomster under den fina sommaren 2018. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

Bland inkomna motioner diskuterades kameraövervakning på uppställningsplatsen, där styrelsen fick uppgift att undersöka förutsättningarna vidare, samt laddplats för elbilar där styrelsen kontaktar Varberg energi för en eventuell insats på den allmänna parkeringsplatsen. Vidare presenterades ett förslag om höjda avgifter för långtidsuppställda båtar, samt en permanent årsavgift för externa elmätare där styrelsens båda förslag godkändes . Under övriga frågor informerades om båttvätt, solfångare på servicebyggnaden, olika sätt att nyttja arbetsplikten, ordningen bland master i mastskjulen samt att undvika att båtar står länge på spolplattan.

Vid mötet deltog ett 40-tal medlemmar. Årsmötet avslutades med kaffe och en ostfralla.

Alla har uppgift att hålla ordning kring sin båt på båtuppställningsplatsen

Visst vill vi ha snyggt och prydlig där vi har våra båtar under vinterförvaringen.
Fram till den 5 maj kommer vi att ha containers uppställda på uppställningsplatsen för brännbart avfall, samt en för metall. Alla uppmanas att städa sin plats och förhoppningsvis lite till. De platser som inte blir städade åtgärdar hamnen, då till en avgift på 500 kronor. Mejl om detta har gått ut till alla på uppställplatsen.

För vidare information kontakta Anders 0725-21 75 57

Bryggvärdar, mentorer, långtidsparkering, möjlighet för fler husbilar…

…ja, förslagen var många när Getterön Marina hade ”Kick-Off” i Varbergs Segelsällskaps klubblokal tisdagskvällen den 19 mars. Mängder med bra idéer diskuterades för att göra marinan ännu bättre. Det var bl.a. förslag på mentorer till nya medlemmar, värdar för respektive bryggor, bättre ordning på uppställningsplatsen, utveckla ställplatsen för fler husbilar, sociala aktiviteter, hur används grillplatsen (vem ska ha tillgång till den?) och mycket, mycket mera. Diskussionerna mellan de 35 deltagarna flödade och timmarna gick snabbt.

Anders är hamnens nya vaktmästare

Efter många år som maskin- och truckförare på Stora Enso i Skene sadlar Anders Dagefors om och blir hamnens nya vaktmästare.

Anders seglar varje sommar med sin Maxi 95:a och har ett stort intresse för både båtlivet och hamnverksamheten. Han har sedan tidigare ett engagemang i hamnen som suppleant i styrelsen med ansvar för bl.a. underhållet.

-Jag ser fram emot att få arbeta här tillsammans med alla medlemmar. Det verkar ju vara ett fritt och varierande jobb, vilket passar mig som är lite allt i allo.

Vi hälsar Anders riktig välkommen och hoppas att han ska trivas tillsammans med oss.