Den nya kranen

Kranen levererades från det danska företaget Dk Cranes tidigt onsdagen den 9 mars och montering startade omgående.
Dk Cranes, som är specialiserat på kranar för marinor, har levererat ett 20-tal kranar till danska hamnar. Detta är den första leveransen till Sverige.

Kranen som lyfter 20 ton är byggd på ett fundament under marken som består av 108 ton armeringsjärn och betong.

Den nya kranen ger en bättre miljö:
Elektrisk kran vilket innebär inget utsläpp av koldioxid och inga läckande oljor.

Förbrukningskostnader:
Betydligt mindre underhållservice/kostnader

Enklare hantering för kranskötare:
En modern kran som lyfter upp till 20 ton och som alltid är på plats

Med precision lyfts den 9 ton tunga kranpelaren för att passas in i bottenfundamentet.

Den nära 8 ton tunga kranarmen, som måste väga exakt jämt, lyfts på och passas in för att skruvas fast.

Även detta är ett precisionsarbete som utförs av montörer högt upp på en sky-lift och en kranskötare som styr med ytterst noggrannhet.

Mastkranen monteras
Kåpan monteras

Test av kranen där man provlyfter 25 ton

Kranen snart klar att användas

Morten Kjer, Kasper Kristensen och Ingemar Carlsson är personerna som med noggrannhet och precision slitit hårt några dagar med att få den nya kranen på plats på Getterön Marina