12 certifierade kranskötare

Under onsdagen den 16 mars fick marinans 12, nya som gamla, kranskötare utbildning i handhavande av kranlyft. Under förmiddagen var det teoretisk utbildning där man bland annat fick kunskap i vad som är viktigt för säkra lyft.
Under eftermiddagen blev det praktisk undervisning med den nya kranen.
Utbildningsledare var Gösta Granlund från företaget Edcert AB