Linda Svensson, ny Ekonom/Administratör på Getterön Marina

Linda, som tidigare arbetat med ekonomi, bokföring, bokslut, lönehantering, fakturering m.m. på ett åkeriföretag, är nu anställd som kanslist på Getterön Marina.
Linda som är mamma till två barn, är en glad och öppen person som har den kompentens som Getterön Marina är i behov av.
Vi alla medlemmar hälsar Linda välkommen till sin nya tjänst och från den 17 januari kan du träffa henne på Getterön Marinas kansli.