Välkommen till Skrivareklippan

Skrivareklippan har under många år varit ett naturligt färdmål för båtägare. Här har man alltid kunnat samsas för de olika intressena och respekterat varandras förutsättningar. Skrivareklippan är ju mångas paradis, respektera varandra och var rädd om naturen.

Läs mer om Skrivareklippan här