Alla medlemmar betalar el efter förbrukning

Höstmötet den 17 november förra året beslutade att alla medlemmar ska betala el efter förbrukning. Detta gäller både på bryggplatsen och uppställningsplatsen.
Detta innebär att alla som förbrukar el måste ha en elmätare ansluten till eluttaget.

Elmätare finns att köpa på hamnkontoret (1200:-)
Eventuell egen mätare måste godkännas av hamnkontoret.