Renoverad pontonbrygga

En ny fräsch pontonbrygga kommer att vara klar i god tid före sjösättningarna. H-bryggan kommer att renoveras och kläs in med 24 ton gotländsk kärnfuru. Närmast kajen hamnar 2,5 meters platser och längst ut på bryggan 3 meters platser. Detta innebär att några omflyttningar av båtplatser kommer behöva göras.


Den gotländska kärnfuran tas ur kärnan på furor som växt långsamt i karg jordmån, vilket gör den särskilt mättad på hartz och kådämnen och därmed tung. Virket är tillsågat och därefter impregnerat för att ge absolut bästa hållfastheten.