På grund av ökning av Corona-smittan kommer HÖST- och ÅRSMÖTE att genomföras digitalt

Ny tid:
25 november kl 19.00

Med anledning av Covid-19 epidemin kommer mötet
att genomföras digitalt. För att närvara på mötet och deltaga i omröstningar kopplar du upp dig med din dator, platta eller telefon.
Inför mötet kommer du att få information och inloggning via ett personligt mail.

Välkommen till Getterön Marinas kombinerade höst- och årsmöte. På mötet fastställs bl.a. föreningens kommande budget.
Det är viktigt att du kommer till mötet och och deltar med dina åsikter.

Hamnaktuellt med dagordning ser du här