Höstmötet den 23 november

Ett 50-tal medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte som hölls på Folkets Hus torsdagen den 23 november


Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande budget för år 2024. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag. Verksamhetens intäkter beräknas bli 6, 499 Mkr och kostnaderna 6,018 Mkr. Tack vare föreningens goda ekonomi räknar man inte göra några prisjusteringar inför det kommande året. 

Under övriga frågor informerades om underhåll och reparationer i hamnen. Här informerades också om solcellsinvesteringen, vilken kommer att leverera c:a 25% av hamnens totala elförbrukning, ny utrustning för el på bryggor och uppställningsplats samt TallyWebbs betalsystem för ramp- el- och gästavgifter.

HP Hylander var mötets ordförande och Martin Corin sekreterare