Hårda vindar på Getterön

Över 28 m/sek i byvindarna och en vattennivå som 80 cm över normalvattenstånd.
Det är därför viktigt att båtarna är förtöjda för storm och att segel är rätt beslagna för att klara de hårda vindarna.