Getterön Marina investerar i nya elstolpar

Vid medlemsmöte, med ett 70-tal deltagare den 14 september, beslutades att Getterön Marina ska installera nya elstolpar på bryggor, uppställningsplats och vid husbilsuppställning.


Eftersom nuvarande elsystem inte uppfyller dagens normer är dessa aktuella att ersättas. Ett nytt system som hanterar debitering av faktisk el vid gällande taxa. Också ett enkelt system för gäster att betala både hamnavgift, elförbrukning och tillgång till koder för toaletter m.m.
Styrelsen har utvärderat och funnit Tallywebbs system som är bäst utvecklat och anpassat till marinas behov.

INSTALLATION
Installationen startar vid uppställningsplatserna, vilket kan vara igång redan till vintern. Därefter påbörjas installation på bryggorna med en brygga i taget.
Ambitionen är att allt skall vara klart till säsongen 2024.

EKONOMI
Investeringen på 2 mkr bedöms kunna göras med egen kassa. Varbergs Sparbank har beviljat lån eller utökad checkkredit om oförutsett behov skulle uppkomma.

FINANSIERING
Investeringen föreslås finansieras under 10 års tid genom att medlemmar betalar 2 kr inklusive moms vid gällande elpris.
Båt- och husbilsgäster förslås debiteras marknadspris som är betydligt högre det pris medlemmarna betalar.

NUVARANDE ELMÄTARE
De som nu köpt elmätare av Getterön Marina inför 2023 kommer krediteras 2/3 av kostnaden.

ELSTÖDET
Getterön Marina har fått tillbaka elstöd för förbrukningen som avsåg perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Getterön Marina äger abonnemanget och har därmed fått ersättningen inklusive den del som förbrukats av Skjulföreningen.
Skjulföreningen debiteras löpande el av Getterön Marina med aktuellt elpris som bas och därför har Getterön Marina självklart ersatt Skjulföreningen för deras andel av ersättningen.