Pålningsarbete på Getterön Marina

Pålningsarbetet är i full gång på Getterön Marina. Ett antal akterpålar behöver bytas ut inför säsongen samtidigt som den sydliga flytbryggan kommer att förankras med ett antal pålar. Arbetet kommer att vara klart i god tid innan båtlivet startar på allvar.