Vill du hjälpa oss i hamnen?

Hamnen har ett stort underhållsbehov och mycket sker på ideell grund.
Vi behöver bl.a. fler arbetsledare som har lite tid över och kan engagera sig i underhållet av anläggningen. Gärna då med en lämplig bakgrund.
Är du intresserad eller vill veta mer, kontakta då Anders Dagefors, anders@getteronmarina.se
telefon 072 5217557