Tillträdesförbud på känsliga platser på Balgö fram till den 31 juli

Balgö är en naturskön betespräglad ö i Balgöfjorden. Reservatet omfattar även ett flertal utanförliggande öar och skär. På grund av känsligt fågelliv råder tillträdesförbud i delar av reservatet under tiden 1 april till 31 juli. På Balgö finns även den sällsynta strandpaddan. Balgö är ju ett populärt ställe för många båtägare.

Här kan du läsa om Balgö