Premiär för Getterön Marinas nya hydraulvagn

Vagnen kommer att användas vid upptagningar på rampen och för transporter till och från uppställningsplatsen.
Vagnen kan också användas till bottentvätt under säsongen för den som inte vill bottenmåla sin båt.
Detta är en enkel och mycket robust båtvagn för transporter av både motor- och segelbåtar.