Välkommen till en ny båt-säsong

Just nu pågår översyn av alla bryggor med bl.a. pålningsarbeten och upprustning. Styrelsen har också fått i uppgift att under våren undersöka möjligheten till en båttvätt med borstar.

Ett nytt datasystem är precis installerat och arbetet med att få in alla uppgifter pågår för fullt. Förhoppningsvis ska detta underlätta och förenkla det interna arbetet.

Alla nya avgifter för 2019 finner du här

Välkommen till nya hemsidan

Snabbare, enklare och med nyheterna direkt när du öppnar sidan. Eftersom närmare 70% läser sidan på telefonen har den blivit mer mobilanpassad.

All allmän information finner du i menyn. I mobilen överst till höger eller i datorn högst upp.

…och hamnkontoret öppnar igen efter helgerna måndagen den 7 januari. Välkommen till en ny säsong.

Snart lanserar vi en ny hemsida för Getterön Marina


Föreningen har i höst gjort ett avtal med Xelent för hanteringen av ett nytt IT-system. Detta har också inneburit att hemsidan får en ny portal.

Från årsskiftet kommer därför hemsidan att ligga i ett helt eget ägo och därmed också få en betydligt lägre månadskostnad.

På den nya hemsidan kommer nyheterna att vara det dominanta. Övrig information kommer att finnas i menyn om du läser via en dator eller i rullgardinsmenyn om du läser sidan i en mobil. Den nya sidan kommer att bli betydligt enklare att administrera och betydligt snabbare att ladda ner.

Höstmötet den 15 november på Folkets Hus

Efter att föreningens ordförande hälsat alla välkomna valdes Hans Bengtsson till ordförande och Jerker Anderberg till sekreterare för mötet. Ett 50-tal medlemmar var närvarande.

Motion om om bottentvätt med borstar diskuterades och styrelsen fick i uppgift att behandla ärendet vidare. Vidare diskuterades om en ny vaktordning med en eventuellt längre vaktperiod, information om förändringar på G och H bryggorna och en stadgeändring.

Fastställandet av budgeten för 2019 gjordes där det bland annat föreslogs en höjning på avgfter för 2019  med c:a 5%. Samtidigt redovisades 2018 års väntade resultatet som med all sannorlikhet blir betydligt bättre än budgeten.

Mötete avslutades med en presentation om föreningens samarbete med Blå Flagg och en information om ny hemmsida.

Protokollet kommer att finnas tillgänligt efter godkännadet av justeringsmännen.

Vatten och el stängs av på bryggorna

Vi kommer i dagarna att stänga av vatten och el på bryggorna och stänga ner hamnens säsong 2018.

Vill även göra er uppmärksamma på att era fånglinor skall vara borttagna, skulle de sitta kvar och det blir is i vinter kommer vi att behöva skära av dessa.

Ni som inte tagit hand om era cyklar master mm som står kvar i hamnen tänk på att göra detta före lördag 17/11.
Allt som står kvar på lördag kommer att flyttas för att det ska vara rent och snyggt!

Tack alla för en fin säsong 2018!

Användning av el på uppställningsplatsen

Inkoppling av el får ej förekomma under tid när båtägaren ej är närvarande.

Kostnaden för förbrukad el ingår i hyresavgiften för uppställningsplatserna och delas lika för alla. Uttag av el får göras i samband med sjösättning/upptagning och avser el för handverktyg och dylikt. Det är inte tillåtet att koppla in anordningar för värme och liknande och inkoppling av el får ej förekomma under tid när båtägaren ej är närvarande. Vid inspektioner kommer urkoppling att ske omgående! Om detta upprepas kommer schablonbelopp fastställt av styrelsen debiteras samt avtalet kan komma att sägas upp och platsen tilldelas annan båtägare nästkommande säsong.

Om inkoppling önskas enbart för laddning av batterier kan detta tillåtas under ex. ett dygn. Förutsättning är att meddelande om inkopplingstider och anslutning till laddare meddelas tydligt vid kabelanslutningen.

Avtal om tillstånd för inkoppling av el under tid då ingen befinner sig i båten eller på uppställningsplatsen kan tecknas. Ansök vid hamnkontoret. Här vid gäller installation av mätare samt kostnadsreglering.

Fakturan för din hamnplats

Nu har du fått eller kommer att få fakturan på din hamnplats. Vi är glada att vi inte har behövt höja avgifterna från förra året. Detta tack vare ett fantastiskt medlemsengagemang i föreningen som vakter, arbetsplikt m.m.

Kom i håg att betala din faktura för förfallodatum