Nattvakterna börjar den 1 juni

Från den 1:a juni kommer hamnen att vara nattbevakad igen. Anledningen till bevakningen kommer igång sent i år är smittorisken av Covid-19.


Med tanke på omständigheterna kommer vakterna att få tydliga instruktioner för att minimera smittorisken